| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

XVII sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 19 grudnia 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Początek obrad o godz. 13.00.

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu Piaseczyńskiego,
a) odczytanie treści projektu uchwały budżetowej na 2020 rok Powiatu Piaseczyńskiego,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
c) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
e) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
f) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok,
g) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w spawie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.,
h) odczytanie propozycji autopoprawek Zarządu zgłoszonych po sformułowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej,  
i) głosowanie nad zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu propozycjami autopoprawek,
j) odczytanie treści projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
k) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
l) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2020 r. Powiatu Piaseczyńskiego z uwzględnieniem przegłosowanych przez Radę autopoprawek Zarządu,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Szpitalnej 1 w Górze Kalwarii,
7) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Panu Januszowi Marianowi Bołożukowi,
8) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Pani Dorocie Annie Cichockiej-Zawadzie,
9) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Pani Katarzynie Faliszewskiej,
10) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Klubowi Sportowemu GRAWITACJA,
11) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Panu Władysławowi Mieczysławowi Grochowskiemu,
12) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Panu Alfredowi Kohn,
13) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Pani Marii Mioduszewskiej,
14) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Panu Łukaszowi Julianowi Owczarkowi,
15) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Panu Sławomirowi Pułce,
16) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Piasecznie,
17) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Panu Piotrowi Rytko,
18) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Panu Stanisławowi Kiljańczykowi,
19) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Towarzystwu Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego,
20) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Piaseczyńskiego Panu Jackowi Zalewskiemu,
21) złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
22) złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XVI a XVII sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
23) interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
24) oświadczenia Radnych,
25) wystąpienia osób niebędących Radnymi,
26) zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>