| |
 A A A

W związku z publikacją stenogramu i nagrania mojej rozmowy z Grzegorzem Pruszczykiem opublikowanym w dniu 22 listopada 2018 r. na portalu dorzeczy.pl oświadczam, iż nie zamierzam oceniać zachowania mojego rozmówcy, który w ukryciu nagrywał naszą rozmowę.
Chcę jednak podkreślić, że to Pan Grzegorz Pruszczyk, jako pierwszy, poruszył temat swojego zatrudnienia w DPS. Moja reakcja w tym zakresie była wyłącznie życzliwą diagnozą mojej i jego sytuacji politycznej polegającej na tym, iż łączy on funkcję radnego i jednocześnie jest zatrudniony w samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.
Jednocześnie Pan Grzegorz Pruszczyk tak moderował nagrywaną przez siebie rozmową, aby sprowokować mnie do określonej odpowiedzi. Z tych też względów całą sytuację oceniam, jako próbę nacisku oraz próbę zastraszenia mnie (grożenie odpowiedzialnością karną) tuż przed głosowaniem w sprawie wyboru mojej kandydatury na Starostę Piaseczyńskiego.
Przygotowana przez Pana Grzegorza Pruszczyka prowokacja, bo tak ją oceniam ze względu na moment upublicznienia tego nagrania, nie udała się. Zostałem wybrany na stanowisko Starosty Piaseczyńskiego.
W tym miejscu dodatkowo podkreślam, że celem naszego spotkania nie było omawianie kwestii zatrudnienia Pana Grzegorza Pruszczyka w samorządowym Domu Opieki Społecznej, a jedynie ustalenie, czy podjęto już decyzję w klubie PiS o dyscyplinie głosowania w sprawie wyboru starosty.
Zachowanie Pana Grzegorza Pruszczyka pozostawiam ocenie Państwa.
Jednocześnie pragnę podziękować tym wszystkim, którzy mi zaufali zarówno na etapie wyborów samorządowych, jak i na etapie wyboru mnie na Starostę Piaseczyńskiego.

Ksawery Gut