| |
 A A A

Wychodząc naprzeciw osobom potrzebującym pomocy drugiego człowieka, uruchamiamy Powiatową Bazę Wolontariatu. Inicjatywa ma na celu łączenie osób potrzebujących z osobami niosącymi pomoc. 

 - W Powiecie Piaseczyńskim mieszka wiele osób niepełnosprawnych, starszych, czy  samotnych. Osoby te często zamknięte są we własnych domach z problemami, które dzięki wsparciu życzliwej osoby z łatwością można rozwiązać - tłumaczy Edyta Banasiewicz, koordynatorka projektu. Wśród naszych mieszkańców są też osoby, które chcą działać na rzecz drugiego człowieka, dzielić się z nim własnymi pasjami, wiedzą, umiejętnościami i  czasem. Jednak nie zawsze wiedzą jak. Powiatowa Baza Wolontariatu daje wolontariuszom możliwość zdecydowania, komu, w jakiej formie, godzinach i miejscu chcą pomagać.

Lista osób potrzebująctych pomocy i wolontariuszy, formularze dla osób zainteresowanych oraz szczegółowe informacje na temat funkcjonowania znajdują się na stronie  http://piaseczno.pl/aktualnosci/1085-baza-wolontariatu