| |
 A A A

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat przystąpiły do strajku. Uczniom, którzy przyszli zapewniono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna solidaryzuje się ze strajkującymi, jednak wszystkie umówione wcześniej wizyty odbywają się planowo.