| |
 A A A

Pomimo strajku nauczycieli egzaminy gimnazjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piasecznie odbywają się planowo.  Dzisiaj, do pierwszego z nich (przedmioty humanistyczne) przystąpiło 10 uczniów - z 11 zgłoszonych.

Jak już informowaliśmy wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat przyłączyły się do strajku. Uczniom zapewniono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.