| |
 A A A

Poezja Cypriana Kamila Norwida była motywem przewodnim XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.

Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży. Nagrody i dyplomy wręczyła Ewa Lubianiec, członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
- Karolina Krzyżanowska z  Zespołu Szkół nr 2 im. E. Plater w Piasecznie,
- Weronika Podolak z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie,
- Paulina Puk z  IV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Piasecznie,
- Aleksandra Gołąbek z Zespołu Szkół nr 1 w Piasecznie,
- Natalia Mazur z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych im. I. Sendlerowej  w Tarczynie.  

 Gratulujemy laureatom i ich nauczycielom!