| |
 A A A

W związku z orzeczeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej o częściowej nieważności Uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego (zastrzeżenia dotyczą m. in. tego, że to Rada, a nie - jak zakładała uchwała - Zarząd określa szczegółowy harmonogram działań), konieczne jest wprowadzenie zmian w uchwale (sesja nadzwyczajna w tej sprawie odbędzie się 16 maja) i przyjęcie nowego harmonogramu. Oznacza to, że budżet obywatelski Powiatu Piaseczyńskiego nie wystartuje 15 maja, lecz po uchwaleniu nowego harmonogramu przez Radę Powiatu. O terminach zawartych w nowym harmonogramie poinformujemy niezwłocznie.

W trakcie sesji Rady Powiatu - 28 lutego - radni jednogłośnie przyjęli uchwałę wprowadzającą w powiecie piaseczyńskim instytucję budżetu obywatelskiego. Projekt został zgłoszony przez Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, autorem uchwały był radny Sergiusz Muszyński.

Budżet obywatelski jest demokratycznym mechanizmem, w ramach którego mieszkańcy bezpośrednio współdecydują o wydatkach publicznych samorządu w perspektywie roku budżetowego. Możliwość wprowadzenia budżetu obywatelskiego na szczeblu powiatu dały przeprowadzone w ubiegłym roku zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym.