| |
 A A A
Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.
 
Ten stopień alarmowy dotyczy zagrożenia terrorystycznego w cyberprzestrzeni.
 
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego uzasadnione jest w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego konkretny cel nie został jeszcze zidentyfikowany.

Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo realizują swoje podstawowe zadania oraz przedsięwzięcia wynikające z ochrony systemów teleinformatycznych przed atakami w cyberprzestrzeni.