| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Znamy już ostateczną listę zadań zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Piaseczyńskiego na 2020 rok. Do końca sierpnia wnioskodawcy mieli czas by odwołać się od negatywnej oceny swoich projektów.

Z możliwości odwołania skorzystali autorzy 6 wniosków. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował odwołanie w sprawie projektu pn. „Zapewnienie dostępu do ebooków dla mieszkańców powiatu” . Pozostałe odwołania zostały odrzucone. Dotyczyły one zakupów dla ochotniczych straży pożarnych – co nie jest zadaniem powiatu. Jednostki samorządowe mogą wspierać OSP finansowo, ale w formie dotacji. Taka formuła nie jest możliwa w przypadku budżetu obywatelskiego. W pozostałych odwołaniach natomiast wnioskodawca zaproponował alternatywne, nowe projekty, które nie były wcześniej opiniowane.

Ostatecznie do głosowania zakwalifikowanych zostało 35 zadań:

 1. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2841W
 2. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2826W
  w gminie Prażmów
 3. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2855W
  w gminie Tarczyn
 4. Programy „Profilaktyka raka prostaty i raka piersi” oraz „Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu” dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego
 5. Rodzina Jednością silna – edukacja poprzez rozrywkę
 6. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana
  w Brześcach, gmina Góra Kalwaria
 7. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2837W w gminie Piaseczno
 8. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2814W
  w gminie Konstancin-Jeziorna
 9. Defibrylatory dla szkół powiatu piaseczyńskiego
 10. 50 drzew dla powiatu piaseczyńskiego
 11. Rejsy dawnymi łodziami Wisłą po Urzeczu
 12. Miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych
 13. Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi powiatowej 2826W dz.nr 1 w miejscowości Uwieliny – Kędzierówka
 14. Prażmowska Majówka w Uwielinach
 15. Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - spotkania edukacyjne dla rodziców
  i specjalistów
 16. Sensoplastyka dla dzieci. Teatrzyk dla dzieci.
 17. Spowalniacze na Przesmyckiego
 18. Organizacja integracyjnych pikników rodzinnych mieszkańców Podolszyna
 19. Warsztaty terapeutyczno – usprawniające
 20. Senior Park
 21. Dyskoteki „Silent Disco” dla młodzieży
 22. Nasadzenie 100 drzew miododajnych na powiatowych działkach w miastach
 23. Warsztaty dla rodziców i wychowawców. Warsztaty umiejętności wychowawczych
 24. Warsztaty w szkołach podstawowych z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, dla dzieci i młodzieży
 25. Warsztaty kształtujące kompetencje emocjonalne dzieci
 26. Zakup defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiemu
 27. Zakup poduszkowca dla WOPR Piaseczno
 28. Sadźmy drzewa - ratujmy pszczoły
 29.  "Wenezuela - tak daleko a jak blisko". Koncert Beatriz Blanco z zespołem Solo Tres
 1. Zasadzenie nowych drzew w Złotokłosie (miododajnych)
 2. Montaż aktywnych na ruch "kocich oczu" przy przejściu dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego obok szkoły podstawowej
 3. Posadzenie nowego dającego cień drzewa przed wejściem do Starostwa
 4. Wykłady i warsztaty "Ratujemy Ziemię lokalnie"
 5. Piknik "Ratujemy Ziemię lokalnie"
 6. Zapewnienie dostępu do ebooków dla mieszkańców powiatu

Głosowanie odbędzie się w dniach 20 – 30 września. Zachęcamy do głosowania elektronicznie poprzez stronę powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org  na której 20 września pojawi się specjalny moduł umożliwiający oodanie głosu. Wystarczy jedynie wybrać  projekty (jeden z puli powiatowej i jeden z gminnej), wpisać swoje dane i numer telefonu, i potwierdzić wybór kodem otrzymanym sms-em. Głosować mogą mieszkańcy powiatu, którzy ukończyli 13 rok życia (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców).

Głosowanie będzie możliwe także w formie papierowej w następujących lokalizacjach:

- Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,

- Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Czajewicza 2/4,

- filia staostwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77,

- filia starostwa w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10,

- filia starostwa w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60,

- filia statostwa w Urzędzie Miasta i Gminy Tarczyn, ul. Stępkowskiego 17,

- Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (dla podopiecznych),

- Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (dla podopiecznych).

 Zachęcamy do udziału w głosowaniu!

 

 Skrócony opis zadań:

       

MIEJSCE REALIZACJI

SZACUNKOWY

KOSZT

PULA

1.

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2841W w gminie Lesznowola

 

 

24.06.2019

Projekt przewiduje zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2841W, przy Postępu, w miejscowości Kolonia Lesznowola, w pobliżu skrzyżowania ze Słoneczną.

Pas drogi powiatowej nr 2841W, ul Postępu, w miejscowości Kolonia Lesznowola, w pobliżu skrzyżowania ze Słoneczną.

 

10 200 zł

 

 

PULA GMINY LESZNOWOLA

 

2.

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2826W w gminie Prażmów

 

 

24.06.2019

Projekt przewiduje zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej 2826W przy ul. Głównej w Ustanowie, w okolicy przedszkola.

Pas drogi powiatowej 2826W, ul. Główna w Ustanowie, w okolicy przedszkola KIDI (Główna 10, Ustanów)

 

10 200 zł

 

 

PULA GMINY PRAŻMÓW

3.

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2855W w gminie Tarczyn

 

 

24.06.2019

Projekt przewiduje zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości (jedna sztuka) w pasie drogi powiatowej 2855W przy Grójeckiej w Tarczynie, w okolicy skrzyżowania z DW 876

Pas drogi powiatowej 2855W przy Grójeckiej w Tarczynie, w okolicy skrzyżowania z DW 876. Pula gminy Tarczyn.

 

10 200 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA GMINY TARCZYN

4.

Programy „Profilaktyka raka prostaty i raka piersi” i „Szczepienia ochronne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu”

 

 

25.06.2019

Celem programów profilaktyki jest zwiększenie wykrywalności. 

 

SPZOZ w Górze K alwarii

 

179 000 zł

PULA POWIATOWA

5.

Rodzina Jednością silna – edukacja poprzez rozrywkę

 

 

25.06.2019

Pikniki integracji rodzinnej

SP im. Kapackiego w Cendrowicach, SP im. Reymonta w Coniewie, SP im. Górskiego w Czaplinku.

 

26 000 zł

 

 

PULA GMINY GÓRA KALWARIA

6.

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana w Brześcach, gmina Góra Kalwaria

 

02.07.2019

Projekt przewiduje zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej ul. Wiślana w Brześcach.

Pas drogi powiatowej ul. Wiślana w Brześcach

9 200 zł

PULA GMINY GÓRA KALWARIA

7.

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2837W w gminie Piaseczno.

 

 

02.07.2019

Projekt przewiduje zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2837W w gminie Piaseczno.

Pas drogi pow. nr 2837W, na trasie między Gołkowem a Głoskowem. Pula gminy Piaseczno.

9 200 zł

PULA GMINY PIASECZNO

8.

Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2814W w gminie Konstancin-Jeziorna.

 

02.07.2019

Projekt przewiduje zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej nr 2814W w gminie Konstancin-Jeziorna.

Pas drogi powiatowej 2814W, ul. Długa w Konstancinie-Jeziornie, w pobliżu szpitala

9 200 zł

 

 

PULA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

9.

Defibrylatory dla szkół powiatu piaseczyńskiego.

 

 

04.07.2019

Projekt zakłada zakup dziewięciu defibrylatorów dla 9 szkół powiatu.

Środki na to zadanie będą przeznaczone z puli powiatowej. Lokalizacje: 1. Budowlanka w GK 2. RCKU 3. Gastronomik w GK 4. ZS nr 2 im. E. Plater w Prażmowie 5. LO Chyliczkowska 6. Reymont w Konstancinie 7. Wiadukt w Piasecznie 8. LO im. Sendlerowej w Tarczynie 9. ZSS przy Chrobrego w Piasecznie

37 908 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA POWIATOWA

 

10.

50 drzew dla powiatu piaseczyńskiego

 

 

04.07.2019

Projekt zakłada posadzenie 50 drzew odpornych na warunki miejskie

Tereny wokół szkół powiatowych. Dokładną lokalizację wskażą eksperci.

93 000 zł

 

 

PULA POWIATOWA

 

11.

Rejsy dawnymi

Łodziami Wisłą po Urzeczu

 

 

10.07.2019

Rejsy wiślaną szkutą wykonaną w tradycyjny sposób odbywać się będą 
w weekendy w trakcie trwania wakacji.

Rzeka Wisła na wysokości gminy Góra Kalwaria. Pula gminna.

25 000 zł

 

PULA GMINY GÓRA KALWARIA

12.

Miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych

 

 

11.07.2019

Projekt polega na utworzeniu w miejscach istniejących placów zabaw lub siłowni napowietrznych miejsca przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu urządzeń siłowych lub zabawek integracyjnych dedykowanym osobom poruszającym się na wózkach, niepełnosprawnym intelektualnie, niewidomym, głuchoniemym.

Park Miejski w Piasecznie

 

41.000 zł

 

PULA GMINY PIASECZNO

13.

Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi powiatowej2826W dz.nr 1 w miejscowości Uwieliny – Kędzierówka

11.07.2019

Projekt przewiduje przebudowę istniejącego chodnika w ciąg pieszo-rowerowy od ulicy Szkolnej.

Uwieliny – Kędzierówka, droga powiatowa 2826W, dz. Nr 1 – odcinek od Szkolnej do Kędzierówki. Pula 179 000.

 

178 096 zł

.

 

PULA POWIATOWA

14.

Prażmowska Majówka w Uwielinach

 

11.07.2019

Projekt przewiduje zorganizowanie imprezy plenerowej o charakterze sportowym i kulturalnym, wraz z przeprowadzeniem szkolenia z pierwszej pomocy medycznej.

Uwieliny, ul. Główna 19 (teren OSP). Uwieliny ul. Szkolna 2a (teren szkoły).

 

11 000 zł

 

 PULA GMINY PRAŻMÓW

15.

Uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym - spotkania edukacyjne dla rodziców i specjalistów.

 

 

11.072019

Projekt zakłada stworzenie swoistej grupy wsparcia której celem będzie wypracowanie kompleksowych rozwiązań problemów dotyczących edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Uczestnikami projektu w założeniu będą; nauczyciele, terapeuci, specjaliści oraz rodzice, mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego.

Sala konferencyjna starostwa powiatowego Piaseczno

 

14 500 zł

 

 

 

PULA POWIATOWA

16.

Sensoplastyka dla dzieci. Teatrzyk dla dzieci.

 

 

12.07.2019

Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Teatrzyk dla dzieci – teatr dedykowany dla dzieci i całych rodzin

Świetlica Wiejska w Dobrzenicy, 
ul. Mazowiecka 21

11 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA GMINY PRAŻMÓW

17.

Spowalniacze na Przesmyckiego

 

 

12.07.2019

Projekt polega na budowie 3 sztuk spowalniaczy (progów zwalniających) 
na ul. Przesmyckiego w Piasecznie.

Ul. Przesmyckiego, w pobliżu posesji nr 9B, 23M, 25B. Pula gminy Piaseczno.

15 000 zł

 

PULA GMINY PIASECZNO

 

 

18.

Organizacja integracyjnych pikników rodzinnych mieszkańców Podolszyna.

 

 

12.07.2019

Projekt przewiduje realizację dwóch pikników: zawsze w sobotę lub niedzielę, w czerwcu oraz we wrześniu, nastawionych na integrację sąsiedzką i pielęgnację tradycji.

Boisko wiejskie w Podolszynie przy ul. Polnej. Pula gminy Lesznowola.

 18 600 zł

 

PULA GMINY LESZNOWOLA

19.

Warsztaty terapeutyczno – usprawniające.

 

 

12.07.2019

Projekt zaplanowany jako cykl warsztatów pod kątem usprawnienia funkcjonalnego, warsztatów ceramicznych, warsztatów kulinarnych oraz hipoterapii.

ZSS w Pęcherach-Łbiskach

SOSW w Piasecznie

Stajnia Prado, Habdzin, Konstancin – Jeziorna.

 

 

55 000 zł

 

 

PULA POWIATOWA

 

 

20.

Senior Park

 

 

12.07.2019

Projekt dotyczy stworzenia siłowni plenerowej, na terenie DPS w Górze Kalwarii, dostosowanej w szczególności dla osób starszych i niepełnosprawnych, ale również dla pozostałych osób chcących aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu.

DPS Góra Kalwaria, Szpitalna 1.

100 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA POWIATOWA

 

21.

Dyskoteki „Silent Disco” dla młodzieży

 

14.07.2019

Organizacja zabaw tanecznych, dla publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu piaseczyńskiego, z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu (słuchawek bezprzewodowych) do cichych dyskotek, tzw. silent disco.

1.Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego ul. Chyliczkowska 17, Piaseczno 2.Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Publiczne Katolickie Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Łazach - Magdalence ul. Wiejska 2, Łazy 3. Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów ul. Szarych Szeregów 8, Tarczyn 4. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta ul. Mirkowska 39, Konstancin-Jeziorna 5. Zespół Szkół Nr 1 ul. Szpitalna 10, Piaseczno 6. Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater ul. Aleja Brzóz 26, Piaseczno 7.Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Z. Sajny ul. Ks. Sajny 16, Góra Kalwaria 8.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ireny Sendlerowej ul. ks. Cz. Oszkiela, Tarczyn 9. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny ul.

Chyliczkowska 20, Piaseczno 10. Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego ul. Budowlanych 14, Góra Kalwaria 11.Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak ul.

Dominikańska 9e, Góra Kalwaria

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA POWIATOWA

22.

Nasadzenie 100 drzew miododajnych na powiatowych działkach w miastach

 

 

 

15.07.2019

Projekt zakłada nasadzenie drzew miododajnych, najlepszych gatunków, 
na terenach należących do Powiatu.

Powiatowe działki w miastach. 

50 000 zł

 

 

PULA POWIATOWA

23.

Warsztaty dla rodziców i wychowawców. Warsztaty umiejętności wychowawczych.

 

15.07.2019

Warsztaty dla rodziców wzmacniające kompetencje wychowawcze, rekomendowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Magdalenka

9 000 zł

 

PULA GMINY LESZNOWOLA

24.

Warsztaty w szkołach podstawowych z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, dla dzieci i młodzieży.

 

15.07.2019

Cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych odbywający się przed wakacjami.

Szkoły podstawowe w Magdalence, Łazach, Lesznowoli

8 000 zł

 

 

 

 

PULA POWIATOWA

25.

Warsztaty kształtujące kompetencje emocjonalne dzieci.

 

 

15.07.2019

Kształtowanie u dzieci kompetencji emocjonalnych, uświadamianie znaczenia emocji.

Magdalenka, ul. Lipowa 28, filia GOK

6 000 zł

 

 

 

 

PULA POWIATOWA

26.

Zakup defibrylatorów AED dla jednostek podległych Powiatowi Piaseczyńskiemu

 

 

15.07.2019

Projekt polega na zakupie 6 defibrylatorów AED dla jednostek podległych.

PUP, ul. Szkolna

Biblioteka, Chyliczkowska 12

DPS Konstancin

DPS Góra Kalwaria

POIK GK

CAPOW, Łbiska

36 000 zł

 

PULA POWIATOWA

27.

Zakup poduszkowca dla WOPR Piaseczno

 

 

15.07.2019

Projekt obejmuje zakup poduszkowca, wraz z przyczepą do jego przewożenia, oraz szkolenie z obsługi dla jego pilotów.

Sprzęt będzie wykorzystywany na terenie całego  powiatu. Miejsce stacjonowania: Góra Kalwaria, Szpitalna 1 (magazyn Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

178 350 zł

 

PULA POWIATOWA

28.

Sadźmy drzewa - ratujmy pszczoły

15.07.2019

Projekt zakłada nasadzenie 40 lip drobnolistnych lub krymskich, 10 klonów polnych i 10 czerwonych klonów tatarskich wzdłuż drogi powiatowej 2826W w miejscowościach Ustanów - Krupia Wólka - Uwieliny. Nasadzenia nastąpią po modernizacji drogi.

Droga powiatowa 2826W w miejscowościach Ustanów - Uwieliny

10 250 zł

 

PULA GMINY PRAŻMÓW

 

 

 

 

 

29.

 

 "Wenezuela - tak daleko 
a jak blisko". Koncert Beatriz Blanco z zespołem Solo Tre

 

15.07.2019

 Beatriz Blanco jest polską śpiewaczką urodzoną w Wenezueli, mieszkającą w Piasecznie. Z założonym przez siebie zespołem Solo Tres realizuje recitale z muzyką latynoamerykańską. Śpiewa pieśni, piosenki własne i tradycyjne.

Siedziba GOK Lesznowola, ul Nowa 6, 05-500 Stara Iwiczna

 

5 616 zł

 

 

 

 

 

PULA GMINY LESZNOWOLA

 

 

 

 

30.

Zasadzenie nowych drzew w Złotokłosie (miododajnych)

 

 

15.07.2019

W mieście brakuje drzew miododajnych i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu poprzez nasadzenie nowych drzew akacjowych z kwiatami.

Ulica 3 Maja w Złotokłosie na poboczach

 

10 000 zł

 

 

PULA GMINY PIASECZNO

31.

Montaż aktywnych na ruch "kocich oczu" przy przejściu dla pieszych w ulicy Wojska Polskiego obok szkoły podstawowej

 

 

15.07.2019

Dodatkowo zamontowany czujnik ruchu reagujący na zbliżającego się pieszego lub rowerzystę uruchomi zwiększoną częstotliwość pulsowania (migania) diod LED. Dzięki takiemu rozwiązaniu piesi i rowerzyści będą mieli zwiększone szanse na bezpieczne korzystanie z przejścia po pasach a kierowcy zwiększą czujność.

Przejście dla pieszych na ul. Wojska Polskiego.

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA POWIATOWA

32.

Posadzenie nowego dającego cień drzewa przed wejściem do Starostwa

 

 

15.07.2019

W mieście brakuje drzew i niniejszy projekt ma na celu przywrócenie w mieście naturalnego klimatu, zmniejszenie temperatury w czasie upałów oraz zmniejszenie smogu poprzez nasadzenie nowych drzew akacjowych z kwiatami.

Przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

 

10 000 zł

 

 

 

PULA GMINY PIASECZNO

 

 

33.

Wykłady i warsztaty "Ratujemy Ziemię lokalnie"

 

15.07.2019

Cykliczne wykłady i spotkania z ekspertami i osobami pasjonującymi się swoimi dziedzinami mają za zadanie przybliżyć mieszkańcom powiatu różne tematy związane z ochroną środowiska.

 

Hale sportowe lub sale zajęciowe w szkołach powiatowych: Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Liceum Ogólnokształcące im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie pula powiatowa.

60 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA POWIATOWA

 

 

34.

Piknik "Ratujemy Ziemię lokalnie"

 

 

15.07.2019

Piknik edukacyjny o szeroko pojętej tematyce ochrony środowiska składałby się z trzech warstw: 1. ekoedukacji dla dzieci oraz dla dorosłych 2. warsztatów praktycznych 3. stoisk komercyjnych i ze zdrową żywnością

Rynek miejski w Piasecznie (Pl. Piłsudskiego) pula Gminy Piaseczno

42 500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA GMINY PIASECZNO

35.

Zapewnienie dostępu do ebooków dla mieszkańców powiatu

 

 

10.07.2019

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do platformy Legimi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, wraz z filiami, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno wraz z filiami, Gminna Biblioteka Publiczna w GK, GBP w Tarczynie, Biblioteki Publiczne w Prażmowie i w Konstancinie-Jeziornie.

35 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULA POWIATOWA