| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

 

Informujemy, że na mocy Zarządzenia NR 197 Prezesa Rady Ministrów  z dnia 7 października w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, na terenie kraju wprowadzono drugi stopień alarmowy dla cyberprzestrzeni (BRAVO-CRP).
 
Zarządzenie obowiązuje od dnia 10 października 2019 roku od godziny 00:01, do dnia 14 października 2019 r. godz. 23:59. Podstawą wydania Zarządzenia jest art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2019 poz. 796). W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów. Drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.
Działania urzędu podejmowane będą zgodnie z "Modułami zadaniowymi dla poszczególnych stopni alarmowych dla zagrożeń  w cyberprzestrzeni na obszarze powiatu piaseczyńskiego – drugi stopień alarmowy BRAVO–CRP"