| |
 A A A

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Plater  uzyskało w bieżącym roku  tytuł ,, Złotej Szkoły” w klasyfikacji miesięcznika ,,Perspektywy”, który jest od wielu lat uznanym źródłem rankingów edukacyjnych.

 

Na podstawie obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów w rankingu oceniono 1787 techników. Klasyfikacja uwzględnia wyniki matury ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego rankingu jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy Technikum Nr 2 - ambitnych uczniów, znakomitej kadry i władz samorządowych dbających o właściwe warunki nauczania. Powodem do szczególnej dumy są osiągnięcia uczniów w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce organizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2015 roku, uczennica klasy o profilu technik obsługi turystycznej, uzyskała tytuł finalistki II Olimpiady Wiedzy o Turystyce, a w roku bieżącym finalistą tej olimpiady jest uczeń klasy drugiej.

Technikum Nr 2 w Platerówce jest od wielu lat szkołą chętnie wybieraną przez absolwentów okolicznych gimnazjów. O atrakcyjności placówki z pewnością decydują oferowane kierunki kształcenia- technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik eksploatacji portów i terminali. Szkoła od ponad dziesięciu lat nieprzerwanie uczestniczy w programie Erasmus, w każdym roku uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe poza granicami kraju. Tego rodzaju doświadczenie zwiększa ich szanse na unijnych rynkach pracy, gdyż mobilność zawodowa jest współcześnie ważnym parametrem kariery zawodowej. Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku uczniowie dwóch klas technikum wyjadą na miesięczny staż do Hiszpanii. Będą zdobywać umiejętności zawodowe w hotelach i firmach logistycznych, doskonalić znajomość języków obcych, poznawać kulturę Andaluzji.

Tradycyjnie, w dniu otwartym dla gimnazjalistów i ich rodziców prezentujemy ofertę edukacyjną szkoły. Zapraszamy 6 kwietnia o godzinie 17. do Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie (Aleja Brzóz 26).