| |
 A A A

 W piątek 24 marca w Górze Kalwarii odbyły się pierwsze konsultacje społeczne w ramach realizowanego przez Piaseczyńskie WOPR projektu Łączy nas Wisła

 Projekt ma na celu dokonanie inwentaryzacji i opracowanie koncepcji zagospodarowania istniejącej infrastruktury nadrzecznej Wisły na terenie Powiatu Piaseczyńskiego w 2017 roku. Jest on realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.

Konsultacje społeczne spotkały się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, która zgromadziła się w piątkowy wieczór w Sali OSP w Górze Kalwarii. Prezes Piaseczyńskiego WOPR Piotr Rytko przedstawił zebranym opis projektu "Łączy nas Wisła", który obejmować będzie szereg działań podejmowanych w celu finalnej inwentaryzacji i opracowania koncepcji zagospodarowania infrastruktury nadrzecznej Wisły. 

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: 

1. rozpoznanie, analizę oraz dokonanie inwentaryzacji istniejącej infrastruktury nadrzecznej Wisły
2. promocję projektu Łączy nas Wisła w mediach lokalnych i społecznościowych celem zaangażowania społeczności Powiatu Piaseczyńskiego w tworzenie koncepcji.
3. konsultacje społeczne organizowane na terenie Powiatu Piaseczyńskiego – planowane są trzy spotkania.
4. konsultacje z przedstawicielami Gmin: Góra Kalwaria oraz Konstancin – Jeziorna.
5. wizyty studyjne w przystaniach na terenie kraju.
6. opracowanie koncepcji zagospodarowania istniejącej infrastruktury nadrzecznej Wisły na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
7. prezentację multimedialną rezultatów realizacji zadania (inwentaryzacja oraz koncepcja zagospodarowania istniejącej infrastruktury nadrzecznej Wisły).


Po prezentacji, wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski, wskazując na cele, jakimi kierowało się Starostwo Powiatowe ogłaszając konkurs, rozpoczął dyskusję o Wiśle na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.
W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele nadwiślańskich gmin: Przewodniczący Rady Miejskiej w Górze Kalwarii Zenon Nadstawny, Wiceburmistrz Góry Kalwarii Marek Rutowicz oraz radny gminy Konstancin Jeziorna Kazimierz Wojdak. W czasie dyskusji mieszkańcy powiatu jak i przedstawiciele władz, prezentowali różne pomysły, wskazywali na potencjalne bariery i kwestie do rozwiązania. Piotr Rytko nakreślił cele Projektu "Łączy nas Wisła", z których najważniejsze to:


- rozpoznanie potrzeb, wskazanie problemów związanych z istniejącą obecnie infrastrukturą nadrzeczną Wisły na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
- przygotowanie podstawowej informacji planistycznej, która stanie się początkiem technicznych prac projektowych i posłuży do realizacji inwestycji w tym obszarze,
- zwiększenie świadomości władz gminnych, powiatowych oraz mieszkańców powiatu w zakresie potrzeb dotyczących tworzenia infrastruktury nadrzecznej Wisły na terenie naszego powiatu.


Podsumowując piątkowe konsultacje wicestarosta Strzyżewski podkreślił, że cieszy go duże zainteresowanie tematem. - Piaseczyńskie WOPR świetnie przygotowało spotkanie. Ludzie Wisły mieli okazję poznać się, wyrazić swoje oczekiwania, uwagi, marzenia, ale też i chęci do działania. Mam nadzieję, że będzie to przełomowy moment w patrzeniu na Wisłę. Jako rzeką o niesamowitym potencjale z jednej strony i jako miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu z drugiej  - powiedział Wicestarosta Piaseczyński.

Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień 2017r., wówczas odbędzie się prezentacja multimedialna osiągniętych rezultatów.