| |
 A A A

Zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie na temat VATu i jednolitego pliku kontrolnego. Szkolenie poprowadzą specjaliści Krajowej Administracji Skarbowej.