| |
 A A A

Jesteś osobą bezrobotną i chciałbyś założyć własną działalność gospodarczą? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Od 4 września Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie przyjmuje wnioski o dotacje. Urząd przyjmuje również wnioski od pracodawców - o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Poniżej harmonogram i lista dotacji oraz form pomocy, o które można wnioskować.

 

  • Od 04.09.2017r. w pokoju nr 13 (ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno) rozpoczynają się zapisy na warsztaty ABC Przedsiębiorczości, które odbędą się 15.09.2017r. (na warsztaty mogą zapisać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie). Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. Szczegółowe informacje: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3031,Warsztaty-ABC-przedsiebiorczosci.html
  • Osoby bezrobotne mogą nadal skorzystać ze szkoleń indywidualnych z następujących naborów:

 - w ramach projektu PO WER pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat. Szczegółowe informacje: http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2770,Nabor-wnioskow-o-skierowanie-na-szkolenie-indywidualne-w-ramach-projektu-PO-WER.html

- ze środków z Funduszu Pracy http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2788,Nabor-wnioskow-na-szkolenie-indywidualne-finansowane-ze-srodkow-Funduszu-Pracy.html

 Osoby bezrobotne mogą również wnioskować o:

- bon stażowy http://www.puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2824,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-bonu-stazowego-dla-osob-bezrobotnych.html (osoby do 30 roku życia)

- bon na zasiedlenie http://puppiaseczno.com/pia/dla-bezrobotnych-i-pos/finansowe-formy-wsparc/bon-na-zasiedlenie/1495,Bon-na-zasiedlenie.html (osoby do 30 roku życia)

- bon szkoleniowy http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2803,Nabor-wnioskow-na-realizacje-bonow-szkoleniowych.html (osoby do 30 roku życia)

- przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/2801,Nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki.html

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie prowadzi nabory ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy, na następujące formy wsparcia: