| |
 A A A

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania nauki na poziomie wyższym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” semestr zimowy roku akademickiego/ szkolnego 2017/2018 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach od 25.09.2017 r. do 10.10.2017 r.

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piaseczyńskiego

Więcej o Programie na stronie PFRON