| |
 A A A

29 listopada rozpoczął się proces konfigurowania systemów ostrzegania i alarmowania wojewódzkiego z powiatowym i będą przeprowadzane próby włączania syren na terenie powiatu. Prosimy nie reagować na sygnały i komunikaty głosowe i traktować je jako sygnały sprawdzające działanie syren.