| |
 A A A

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie ostrzega przed opadami śniegu.

OSTRZEŻENIE Nr 16

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady śniegu/1
Obszar: województwo mazowieckie - subregion centralny
Ważność: od godz. 02:00 dnia 29.03.2018 do godz. 21:00 dnia 29.03.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 8 cm. Porywisty wiatr może powodować zawieje śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ewa Łapińska
Godzina i data wydania: godz. 12:26 dnia 28.03.2018
WCZK MUW
/-/ Piotr Staniewski

 


 

 

Wcześniejsze ostrzeżania:

 

 

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY NR 1

 

Odniesienie: dotyczy ostrzeżenia nr 14 wydanego o godz. 20:07 dnia 15-03-2018

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1

Obszar: woj. mazowieckie sub. wschodni

Sytuacja meteorologiczna: Na południu subregionu występują miejscami słabe opady śniegu. Strefa opadów przemieszcza się na północ subregionu. W najbliższym czasie natężenie opadów będzie wzrastało.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Folwarski

Data i godzina wydania komunikatu: 16.03.2018 godz. 14:22

 

OSTRZEŻENIE Nr 13

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1

Obszar: województwo mazowieckie - subregion centralny
Ważność: od godz. 16:00 dnia 16.03.2018 do godz. 06:00 dnia 17.03.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, które na południe od Warszawy, okresami, będą o natężeniu umiarkowanym, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 5 cm do 10 cm.
Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 30 km/h, z porywami do 60 km/h, z północnego wschodu, powodujący zawieje, a okresami również zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Opady śniegu 80%, Zawieje/zamiecie śnieżne 80%

Uwagi: W północnej części subregionu przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie od 2 cm do 5 cm.

Obowiązują:
Do godz.06:00 dnia 17.03.2018 OSTRZEŻENIE nr 12 na INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU/1, ZAWIEJE/ZAMIECIE ŚNIEŻNE/1 wydane o godz.18:57 dnia 15.03.2018.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk
Godzina i data wydania: godz. 20:06 dnia 15.03.2018

 

OSTRZEŻENIE Nr 74/1

 

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 74 wydanego dnia 29.11.2017 o godz. 15:48

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 13:30 dnia 30.11.2017 do godz. 01:00 dnia 01.12.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Od chwili wydania zmiany ostrzeżenia prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na całym obszarze województwa wyniesie od 8 cm do 13 cm. Całkowity przyrost pokrywy śnieżnej od początku opadów (w czwartek rano) do końca ważności ostrzeżenia wyniesie od 10 cm do 15 cm, lokalnie 20 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Aktualizacja dotyczy wydłużenia czasu ważności ostrzeżenia oraz zwiększenia prognozy przyrostu pokrywy śnieżnej.

 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk

Godzina i data wydania: godz. 14:00 dnia 30.11.2017

 
 
 
 
OSTRZEŻENIE Nr 74
 
Intensywne opady śniegu/1

Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od 2017-11-30 08:00:00 do 2017-11-30 20:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm na wschodzie do 10 cm na zachodzie i w centrum województwa.
Prawdopodobieństwo: 80% (Intensywne opady śniegu)
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-11-29 15:48:00
Synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie