| |
 A A A

39. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w piątek 15 grudnia o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

 

Program sesji zawiera następujące sprawy:
1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. przyjęcie projektu protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
6. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017,
8. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Piaseczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
9. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na rok 2018”,
9. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokali biurowych w budynku przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie,
10. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w Łbiskach przy ul. B. Chrobrego,
11. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Piaseczyńskiego udzielającego poparcia Szpitalowi Medicover na Wilanowie w ubieganiu się o uzyskanie kontraktu z NFZ,
12. rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Piaseczyńskiego,
13. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
14. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XXXVII a XXXIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
15. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
16. oświadczenia Radnych,
17. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
18. zamknięcie sesji.