| |
 A A A

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piaseczyńskim w 2018 roku:

Oznaczenie Punktu

Lokalizacja Godziny pracy

Punkt nr 1
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 
05-500 Piaseczno
Poniedziałek-Piątek
Godziny 8.00-12.00
Punkt nr 2
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Poniedziałek-Piątek
Godziny 12.00-16.00

Punkt nr 3
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta
ul. Mirkowska 39
Konstancin Jeziorna
Poniedziałek-Piątek
Godziny 16.00-20.00

Punkt nr 4
punkt prowadzi  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (03-717), ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60 KRS 0000153951
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno
Poniedziałek –Piątek
Godziny 16.00-20.00

Punkt nr 5
punkt prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (03-717), ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60 KRS 0000153951

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy


Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Łazy

ul. Przyszłości 8
05-506 Lesznowola 


Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
ul. Szkolna 3
05-506 Lesznowola 
UWAGA! W ŚRODĘ 28 MARCA PUNKT BĘDZIE NIECZYNNY


    
 

Wtorek
Godziny 13.00-17.00
Czwartek
Godziny 16.00-20.00
Piątek 
Godziny 8.00-12.00 

Poniedziałek 
Godziny 8.00-12.00
Środa 
Godziny 14.00-18.00
 

Punkt nr 6
punkt prowadzi Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie (04-474), ul. Amałowicza-Tatara 7 KRS 0000337010


w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Straż Miejska Tarczyn
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Poniedziałek-Piątek 
Godziny 11.00-15.00

Punkt nr 7
punkt prowadzi  Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie (04-474), ul. Amałowicza-Tatara 7, KRS 0000337010


w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak,
ul. Dominikańska 9E
05-530 Góra Kalwaria
Poniedziałek, - Piątek
Godziny 11.00-15.00