| |
 A A A

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od 2 stycznia br. w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (II)”  są przyjmowane następujące wnioski:

 

  • o zorganizowanie prac interwencyjnych (dla 30 osób bezrobotnych)

Informacje oraz wniosek do pobrania: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3141,Informacja-o-naborze-wnioskow-w-2018-r-o-zorganizowanie-stazu-w-ramach-realizowa.html

  • o zorganizowanie stażu (dla 15 osób bezrobotnych)

Informacje oraz wniosek do pobrania: http://puppiaseczno.com/pia/aktualnosci/3141,Informacja-o-naborze-wnioskow-w-2018-r-o-zorganizowanie-stazu-w-ramach-realizowa.html

Formy wsparcia skierowane są do pracodawców, którzy zorganizują miejsce pracy lub stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie (posiadających I lub II profil pomocy) spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna (zgodnie z następującą definicją: osoba zarejestrowana w PUP w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy)
  • osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami
  • osoba w wieku 50 lat i więcej

 

Nabory realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Piaseczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.