| |
 A A A

Na terenie powiatu piaseczyńskiego pomoc osobom bezdomnym świadczą dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Monar - Markot w Bobrowcu i Fundacja „Szafirowa” w Zawodnem.

To w sumie 125 miejsc moclegowych (w okresie zimowym dodatkowo 20 dostawek), pomoc rzeczowa, terapeutyczna, medyczna i prawna.

 

Stowarzyszenie MONAR - Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Bobrowcu

Bobrowiec, ul. Mazowiecka 76, tel. 22 750 16 25, 730 035 999

Liczba miejsc : 75, dodatkowo w okresie zimowym 15 dostawek

Forma pomocy: nocleg, posiłki, praca socjalna, społeczność terapeutyczna, pomoc rzeczowa, pomoc w zdobyciu pracy i mieszkania.

 

Schronisko - Dom dla Bezdomnych fundacji "Szafirowa"

Prażmów, ul. Franciszka Ryxa 9, 22 750 23 58

Liczba miejsc : 60, dodatkowo w okresie zimowym 5 dostawek

Forma pomocy: schronienie, pomoc socjalna, medyczna, prawna i psychologiczna, pomoc rzeczowa.

 

W razie nagłej potrzeby uzyskania pomocy w formie schronienia nalezy zgłosić się do straży miejskiej lub gminnej lub policji.