| |
 A A A

Zapraszamy sołtysów z powiatu piaseczyńskiego na konferencję "Sołtys pozyska - wieś zyska". Spotkanie, z okazji ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, odbędzie się 12 marca w godz. 10 - 13 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

 Program spotkania:

1. Przywitanie gości i otwarcie spotkania
2. Powiat piaseczyński z perspektywy sołectwa – Arkadiusz Strzyżewski, wicestarosta piaseczyński
3. Fundusz sołecki na przedsięwzięcia nieinwestycyjne - prezentacja, pytania i odpowiedzi - Joanna Iwanicka, redaktorka naczelna Gazety Sołeckiej
4. Czy fundusz sołecki to jedyne źródło środków dla sołectwa? Gdzie i jak pozyskać środki zewnętrzne? – Grażyna Jałgos-Dębska, prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza
5. Jak założyć stowarzyszenie, aby pozyskiwać środki zewnętrzne dla wsi? – Arkadiusz Jarosiński, radca prawny z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
6. Przerwa kawowa
7. Jak zatrudniać cudzoziemców do pracy w rolnictwie? – Danuta Świetlik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie
8. Jak Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej reaguje w sytuacjach kryzysowych? – Łukasz Kopytowski, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii
9. Dziki i ASF na terenie powiatu piaseczyńskiego - Agnieszka Pindelska, Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Piasecznie
10. Dyskusja na temat dobrych praktyk w naszych sołectwach oraz pytania do ekspertów
11. Zakończenie spotkania