| |
 A A A

XLIV sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w piątek 9 marca o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1)      otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,

2)      przyjęcie porządku obrad,

3)      przyjęcie projektu protokołu z XL sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

4)      przyjęcie projektu protokołu z XLI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego

5)      przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie za 2017 rok 

6)      przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie za 2017 rok

7)      przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za 2017 rok

8)      przedstawienie przez Starostę Piaseczyńskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku 

9)      rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego

10)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok 

11)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki ewid. nr 7/14, obr. 02-01 m. Konstancin – Jeziorna 

12)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działek ewid. nr 28 i nr 29, obr. 39 m. Piaseczno 

13)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza 1a w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Piaseczno 

14)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umocowania Pana Włodzimierza Rasińskiego -Przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego do reprezentowania Rady Powiatu Piaseczyńskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, w sprawie skargi Pani A.P. z dnia 09 lutego 2018 r., w tym udzielenia odpowiedzi na skargę 

15)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach

16)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku 

17)  złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu 

18)  rozpatrzenie wniosku w sprawie odwołania Starosty Piaseczyńskiego

a)    odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

19)  złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XLIIIa XLIV sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego 

20)  interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,

21)  oświadczenia Radnych,

22)  wystąpienia osób niebędących Radnymi,

23)  zamknięcie sesji.