| |
 A A A

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd” dotyczących roku akademickiego 2017/2018 mogą składać wnioski w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w dniach od 15.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

Prosimy o rzetelne i uważne wypełnianie wniosków, co w sposób istotny skróci czas ich rozpatrywania i oczekiwania na wypłatę dofinansowania.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piaseczyńskiego

Więcej o Programie na stronie PFRON