| |
 A A A

W czwartek 8 marca w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia pasażerskiego połączenia kolejowego na linii Warszawa – Piaseczno – Konstancin-Jeziorna z wykorzystaniem istniejącej linii bocznicowej nr 937.

Starostę Wojciecha Ołdakowskiego reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sergiusz Muszyński, inicjator powrotu do koncepcji wykorzystania torów siekierkowskich w komunikacji publicznej. W spotkaniu uczestniczyli upoważnieni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, spółek PGNiG Termika, PKP PLK oraz PKP SA, a także GDDKiA.

Na spotkaniu Jarosław Kiepura z PKP SA przedstawił wyniki przygotowanej przez warszawski ZTM symulacji ruchu pasażerskiego na tej linii, z założeniem że będzie to linia dwutorowa, z budową przystanku końcowego w Mirkowie. Zgodnie z przedstawioną projekcją, w 2030 roku przy dwóch parach pociągu na godzinę w szczycie porannym na przystanku Nowa Iwiczna ruch wynosiłby 2680 pasażerów. Oznacza to stwierdzenie istnienia realnego, dużego zapotrzebowania na utworzenie takiego połączenia.

Podczas spotkania potwierdzono, że liderem projektu byłoby PKP PLK, które zobowiązało się przeanalizować możliwości obecnej infrastruktury pod kątem ewentualnej rozbudowy. Możliwą do uzyskania prędkość pociągu pasażerskiego kursującego w przyszłości na tej linii określono na około 80 km/h. Przedstawiono oczekiwanie zaangażowania się naszych samorządów w prace studyjne.

Przypominamy, że w czerwcu 2017 roku z inicjatywy Wiceprzewodniczącego Rady Sergiusza Muszyńskiego, Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski wraz z włodarzami gmin Piaseczno, Konstancin-Jeziorna oraz Lesznowola wystąpił z pismem do Prezesa PKP PLK Ireneusza Merchla. W piśmie samorządowców zadeklarowano wolę współpracy przy realizacji tej inwestycji oraz poparcie starań Wiceprzewodniczącego Rady Sergiusza Muszyńskiego, który od 2016 roku uczestniczy w spotkaniach konsultacyjnych w tej sprawie.