| |
 A A A

Z okazji Dnia Sołtysa Powiat Piaseczyński zorganizował w poniedziałek 12 marca konferencję pn. „Sołtys pozyska, wieś zyska”, której tematem przewodnim były fundusze sołeckie i sposoby pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój wsi.

 Zebranych na sali sołtysów powitał Wicestarosta Piaseczyński Arkadiusz Strzyżewski oraz Daniel Putkiewicz – wiceburmistrz Piaseczna. – Dziękuję Państwu za to, że dbacie o rozwój swoich miejscowości – powiedział wicestarosta. – Życzę wam jak najwięcej pozyskanych funduszy. Niech zaspokoją one potrzeby mieszkańców i niech wasze miejscowości rozkwitają. W dalszej, prelekcyjnej części spotkania sołtysi mogli poznać między innymi sposoby pozyskania pieniędzy z funduszu sołeckiego na przedsięwzięcia nieinwestycyjne oraz dowiedzieć się, gdzie i jak pozyskiwać środki zewnętrzne. Sołtysom doradzały w tych sprawach Joanna Iwanicka, redaktorka naczelna Gazety Sołeckiej oraz Grażyna Jałgos-Dębska, prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza. 

DSC0143
DSC0167
DSC0203
DSC0145
DSC0108B
DSC0141
DSC0209
DSC0183
DSC0113

 Arkadiusz Jarosiński, radca prawny z Fundacji Społeczeństwa Obywatelskiego opowiedział o tym, jak założyć stowarzyszenie, aby pozyskać fundusze zewnętrzne. W trakcie konferencji głos zabrało
w sumie sześciu prelegentów, którzy poruszyli jeszcze takie tematy, jak zatrudnianie cudzoziemców do pracy w rolnictwie, pomoc POIK w sytuacjach kryzysowych oraz problem ASF na terenie powiatu. Prelegentami w tej części spotkania byli: Krystyna Zwolińska, wicedyrektor PUP w Piasecznie, Łukasz Kopytowski, dyrektor POIK w Górze Kalwarii oraz Agnieszka Pindelska, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego. Konferencję zakończyła dyskusja na temat dobrych praktyk w sołectwach oraz pytania do ekspertów.