| |
 A A A

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Aktywny samorząd” MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową" do składania wniosków.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 od dnia 4.06.2018 r. do 30.08.2018 r.

Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 756 62 77 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Piaseczyńskiego.