| |
 A A A

W dniach 14-16 listopada, w godz. 9.00-14.00, na terenie powiatu piaseczyńskiego odbędą się ćwiczenia RENEGADE/SAREX 2018/II, w trakcie których uruchomione zostaną, rozmieszczone w 71 punktach, syreny alarmowe. Emitować one będą trzyminutowy dźwięk modulowany (ogłoszenie alarmu) oraz trzyminutowy dźwięk ciągły (odwołanie).