| |
 A A A

52. sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się w poniedziałek 30 lipca o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

Program sesji zawiera następujące sprawy:

1) otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego,
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanych nieruchomości będących własnością Powiatu Piaseczyńskiego, położonych w gm. Piaseczno w obrębach Józefosław oraz Julianów, stanowiących pas drogi publicznej – ul. Cyraneczki,
5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIV/7/18 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 09 marca 2018 r. w zakresie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Piaseczyńskiego w 2018 roku i określenia zadań, na które zostaną przeznaczone,
6) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim i Gminą Gurjaani w Gruzji,
7) oświadczenia Radnych,
8) zamknięcie sesji.