| |
 A A A

Oferujemy do sprzedania 4 niezabudowane, zadrzewione działki przy ul. Gąsiorowskiego 3 w Konstancinie-Jeziornie.

 

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ogłosił pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Konstancin-Jeziorna przy ul. Gąsiorowskiego 3, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów działki: nr 53 o pow. 4325 m2, nr 54 o pow. 4332 m2 , nr 55 o pow. 4326 m2 , nr 56 o pow. 4360 m 2 w obrębie 03-14, uregulowanej w księdze wieczystej nr WA5M/00004516/0. Każda z działek będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego.


Nieruchomość niezabudowana, zadrzewiona składająca się z czterech działek ewidencyjnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych, zatwierdzonego Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r. działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu 13Uz/MNp/MN – zabudowa usług zdrowia i opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa jednorodzinna. Na terenach znajdujących się w granicach obowiązującej strefy uzdrowiskowej „A”, mają zastosowanie ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, z którymi musi być zgodna każda działalność inwestycyjna na działce.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
1) dz nr 53 – 1 788 907 zł + VAT
2) dz nr 54 – 1 791 802 zł + VAT
3) dz nr 55 – 1 789 320 zł + VAT
4) dz. nr 56 –1 803 383 zł + VAT

Więcej informacji: http://bip.piaseczno.pl/public/?id=183329

 

DSC0393
DSC0396
DSC0423
DSC0400
DSC0383