| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Osoby z niepełnosprawnościami na terenie budynków Starostwa Powiatowego w Piasecznie mogą skorzystać z pomocy opiekunów.

W budynku głównym przy Chyliczkowskiej 14 są to:

Kamila Kościelniak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 756 62 07

Klaudia Pasynek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 756 62 07

 

W Wydziale Geodezji i Katastru (Czajewicza 20):

Agnieszka Niczyporuk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 735 58 52

 

W Wydziale Transportu i Komunikacji (Czajewicza 2/4):

Anna Janowska - kancelarie, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 22 736 48 70,

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Chyliczkowska 14):

Lidia Białecka  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 22 756 62 77

 

Osoby niesłyszące prosimy o kontakt mailowy w celu umówienia wizyty w urzędzie z zapewnieniem tłumacza języka migowego.

 


 

Informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych znajdują sie w: Kalendarzu wydarzeń oraz na facebooku: www.facebook.com/PiasecznoPowiat/ 

 


Informacje dotyczące wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowanie:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- likwidacji barier architektonicznych,
- likwidacji barier technicznych i barier w komunikowaniu się,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
- zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki

kliknij TUTAJ>>>


 
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w roku 2019

 W 2019 roku realizowane są następujące formy wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd”

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - kliknij TUTAJ>>>

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - kliknij TUTAJ>>>

 


 

Program wyrównywania różnic między regionami III

Informujemy, że Powiat Piaseczyński przystąpił do Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących obszarach:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:

 • obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w  spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 270.000,00 zł dla autobusów;

 • obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON realizowanych projektów na terenie powiatu wynosi odpowiednio do:

 • 30% kosztów realizacji projektu w obszarze A
 • 35% kosztów realizacji projektu w obszarze B
 • 45% kosztów realizacji projektu w obszarze C
 • 55% kosztów realizacji projektu w obszarze D, natomiast 65% kosztów realizacji projektu w obszarze D w przypadku WTZ
 • 15% całkowitych kosztów realizacji projektu unijnego stanowiącego część wkładu własnego w obszarze E
 • w przypadku obszaru G wskaźniki kosztów nie zostały ustalone, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Warunkiem udziału w Programie jest nieposiadanie:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
 3. wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Środki stanowiące wkład własny beneficjentów pomocy bądź realizatorów Programu nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

Wnioski w sprawie przystąpienia do realizacji projektów z Programu wyrównywania różnic między regionami III wraz z wymaganymi załącznikami w ramach obszarów B, C, D i G należy składać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w nieprzekraczalnym terminie do 14 lutego  2020 r.

Wnioski zarządców wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz wnioski samorządów gminnych i  organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać w terminie do 30 listopada 2020 r. bezpośrednio do Oddziału Mazowieckiego PFRON w Warszawie.

Wzory wniosków, procedury realizacji oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce: Programy i zadania realizowane obecnie.

Link do wniosków: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku!