| |
 A A A

Zapraszamy psychologów, pedagogów szkolnych i pielęgniarki szkolne do udziału w szkoleniu "Pomoc dzieciom ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)” .

 

 

dr Teresa Jadczak-Szumiło
psycholog, doktor nauk społecznych. Ukończyła studia psychologiczne na SWPS w Warszawie i Pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Praca doktorancka dotyczyła diagnostyki dzieci z FASD i była wykonana we wspólnym projekcie badawczym z prof. Andrzejem Urbanikiem z Katedry Radiologii CM UJ w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie neuropsychologii na UMCS w Lublinie. Jest psychologiem aktywnym w praktyce klinicznej. Prowadzi prywatną poradnię dla dzieci z problemami wczesnorozwojowymi i ich rodzin „ITEM -Centrum Psychologiczne”. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej (neuropsychologia rozwojowa) dzieci we wczesnym okresie rozwoju. Opracowała autorski program terapii dla dzieci porzuconych w zakresie regulacji przywiązania. Pracuje z rodzicami adopcyjnymi nad rekonstrukcją systemu przywiązania w sytuacji adopcji. Prowadzi działalność edukacyjną w obszarach neurorozwoju dziecka, traumy wczesnodziecięcej i zaburzeń przywiązania. Od 1995 r. ekspert PARPA ds. Socjoterapii i FASD, a w latach 2004- 2016 odpowiadała za programy merytoryczne z zakresu pomocy psychologicznej w Fundacji EY. Główne obszary zainteresowań zawodowych to: neuropsychologia rozwojowa dzieci i powiązania pomiędzy układem nerwowym a rozwojem człowieka. Nagrodzona nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 1996 roku za nowatorskie osiągnięcia w pomocy społecznej, a w roku 2008 nagrodzona nagrodą Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia – badania diagnostyczne dzieci z FASD.

 

pdf

program szkolenia 08.10.2018

Rozmiar : 168.69 kb
Dodano : Wrz 12 2018
Zmodyfikowano : Wrz 12 2018
pdf

formularz zgłoszeniowy 08.10.2018

Rozmiar : 418.00 kb
Dodano : Wrz 12 2018
Zmodyfikowano : Wrz 12 2018