| |
 A A A

Na początku roku szkolnego 2018/2019 szkoła przystąpiła do projektu unijnego „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom",  który ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i kompetencji osobistych uczniów, a w przyszłości ułatwienie im sukcesu na rynku pracy.

W ramach projektu 71 uczniów, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik i technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy, podzielonych na 4 grupy wyjedzie na dwutygodniowy staż do Irlandii. 
Stażyści zamieszkają w malowniczym miasteczku Tralee położonym w hrabstwie Kerry. Każdy będzie pracował w firmie odpowiadającej jego kierunkowi, a w przerwach wolnych od pracy będzie miał możliwość zwiedzania okolicy i uczestniczenia w zaplanowanych wycieczkach.
W ramach projektu uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole. Podczas tych spotkań prowadzący przedstawią m.in.  historię i kulturę Irlandii, zasady udzielania pierwszej pomocy. Pomogą również wzbogacić słownictwo i komunikację w języku angielskim.