| |
 A A A

Aktualności

Zespół Szkół Nr 1 w Irlandii

Na początku roku szkolnego 2018/2019 szkoła przystąpiła do projektu unijnego „Wyższe kwalifikacje dzięki stażom",  który ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i kompetencji osobistych uczniów, a w przyszłości ułatwienie im sukcesu na rynku pracy.

I sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 3 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Warszawie II postanawia o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Piaseczyńskiego na kadencję 2018 - 2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych. Sesja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.

Odra - komunikat PPIS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie informuje, że szczepienie przeciwko odrze można wykonać po uprzednim zgłoszeniu się do lekarza rodzinnego. Potwierdzi on brak przeciwwskazań i wypisze receptę, z którą będziemy mogli udać się do placówki służby zdrowia.

Perły Mazowsza 2018

Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania we współpracy z gminami powiatu piaseczyńskiego zapraszają do udziału w konkursie PERŁY MAZOWSZA 2018

Zawyją syreny

W dniach 14-16 listopada, w godz. 9.00-14.00, na terenie powiatu piaseczyńskiego odbędą się ćwiczenia RENEGADE/SAREX 2018/II, w trakcie których uruchomione zostaną, rozmieszczone w 71 punktach, syreny alarmowe. Emitować one będą trzyminutowy dźwięk modulowany (ogłoszenie alarmu) oraz trzyminutowy dźwięk ciągły (odwołanie).