| |
 A A A

Aktualności

Przystanek przeniesiony

W związku z pracami budowlanymi, poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu, w rejonie skrzyżowania DK nr 79 i ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie, od dnia 16 maja 2018 r. od początku kursowania linii dziennych do odwołania zawiesza się funkcjonowanie przystanku CHYLICZKOWSKA-TECHNIKUM 01.

L1, L32 kursy zawieszone

Zgodnie z informacją ZTM z przyczyn technicznych do odwołania zawieszone zostało kursowanie autobusu linii L-1 oraz L-32, natomiast L-25 będzie kursować w ograniczonym zakresie (nie będą odbywać się następujące kursy: z Góry Kalwarii o godz. 5:43, 7:43, 16:43; z Piaseczna 6:40, 13:40, 15:40, 17:40). Źródło: piaseczno.eu

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że:

ZSS w Pęcherach nagrodzony

Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach został wyróżniony dyplomem Kapituły Ruchu „Piękniejsza Polska”, wspieranego przez Polski Komitet Unesco „za tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem”.

Harmonogram gimnazjalisty

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński

0 maja 2018 roku mija ostateczny termin na zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Stowarzyszenia zwykłe, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach są zobowiązane dokonać wpisu do "nowej" ewidencji w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy tj. 20 maja 2016 roku. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

Jak to zrobić?