| |
 A A A

Aktualności

Poprawiamy bezpieczeństwo

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie insp. Robert Kokoszka, zwraca się z apelem i prośbą o włączenie się i czynny udział mieszkańców powiatu w sprawy służące poprawie bezpieczeństwa.

Mistrzowie z IKS Konstancin

W miniony weekend 4-6.03.2016 odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 14 letnich w Olsztynie oraz Mistrzostwa POlski Juniorów 15 letnich w Gorzowie Wielkopolskim w pływaniu.

Szukamy starych zdjęć

W związku z planowaną rewitalizacją, leżących na terenie parku miejskiego w Piasecznie, „Poniatówki” oraz budynku dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnianie starych zdjęć tych obiektów.

500 zł dla dzieci w pieczy

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

Zamknięcie kładki i wiaduktu

Generalny wykonawca Trakcja PRKiI S.A. informuje, że w poniedziałek 14 marca 2016 r. nastąpi zamknięcie kładki dla pieszych na dworcu PKP w Piasecznie oraz wiaduktu drogowego w ciągu ul. Aleja Kalin.