| |

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Start: czwartek, 01, marzec 2018 00:00 | zakończenie: czwartek, 01, marzec 2018 15:30
Gdzie: Piaseczno

 

 

 

 

REGULAMIN

Pierwszego Biegu Żołnierzy Niezłomnych –Grochowa -Piskórka 2018
1 marca 2018 roku

 1. Cel i charakter imprezy
 • Uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej powszechnej formy aktywności ruchowej.
 • Popularyzacja znajomości historii i wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
 • Promocja postaw patriotycznych.
 1. Organizator

Powiat Piaseczyński - Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Biuro Promocji

 1. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 1. Termin:
  1 marca 2018 r. (czwartek), godz. 00.00
 1. Miejsce i trasa

START: Lasy Chojnowskie w rejonie Grochowej

droga powiatowa nr 2835W, punkt węzłowy 033

META: Piskórka

droga powiatowa nr 2827W - ul. Główna, punkt węzłowy 004 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2834W - ul. Jagodowa)

Trasa: Bieg na dystansie 1963 m drogą leśną na wschód (czerwony szlak rowerowy, bez nawierzchni) do drogi powiatowej nr 2827W, dalej drogą powiatową (nawierzchnia asfaltowa, nieutwardzone pobocze) na południe w stronę miejscowości Piskórka.

 1. Limit czasu: 40 minut
 1. Program imprezy:  

28 lutego 2018 r. (wtorek):

 1. 23.00 – otwarcie Biura Zawodów
 2. 23.40 – zakończenie zapisów
 3. 23.40 – wspólna rozgrzewka przed biegiem

1 marca 2018 r. (środa):

 1. 00.00 – START (zamknięcie linii startu godz. 00.10)
 2. 00.40 – złożenie kwiatów, zapalenie zniczy przy krzyżu upamiętniającym poległych 44 roku w Piskórce
 3. 1.00 – zakończenie imprezy
 1. Zgłoszenia i informacje
 1. Warunki uczestnictwa
  • W Biegu Żołnierzy Wyklętych mogą wziąć udział osoby, które dokonają zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej lub zapiszą się bezpośrednio w Biurze Zawodów.
  • W biegu mogą wziąć udział pełnoletnie osoby, które zaakceptują regulamin oraz oświadczają o właściwym stanie zdrowia, pozwalającym na uczestnictwo w biegu.
  • W zawodach mogą uczestniczyć również osoby niepełnoletnie, które powinny przedstawić w Biurze Zawodów pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
  • Osoby startujące w zawodach wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych Organizatora.

 

 • Ze względu na nocny charakter zawodów organizator informuje, że na linię startu mogą zostać dopuszczeni tylko zawodnicy posiadający indywidualne oświetlenie (zabrania się używania otwartego ognia).
 1. Zasady bezpieczeństwa uczestników imprezy:
 1. Każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać poniższych zasad :
 • zawodnicy podczas biegu poruszają się po wyznaczonej trasie biegu
 • w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy biegu muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom funkcjonariuszy Policji i straży pożarnej
 • uczestnicy biegu podczas zawodów są obowiązani ustąpić i umożliwić przejazd pojazdom Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, służb porządkowych oraz pojazdom organizatora czuwającym nad prawidłowym przebiegiem imprezy
 • o wszelkich zagrożeniach, kolizjach i wypadkach uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną, służby medyczne lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym
 1. Każdy uczestnik imprezy powinien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane zasady przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska, a w szczególności:
 • uczestnicy imprezy nie mogą używać otwartego ognia
 • uczestnicy imprezy nie mogą wnosić na teren przeprowadzania imprezy ani używać substancji żrących lub toksycznych, materiałów łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, artykułów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych i innych stanowiących, bądź mogących stanowić, zagrożenie w myśl przepisów przeciwpożarowych
 • uczestnicy imprezy powinni przestrzegać zakazu palenia tytoniu
 • w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia przeciwpożarowego uczestnicy imprezy powinni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i służby porządkowej
 • o wszelkich zagrożeniach pożarowych uczestnicy imprezy powinni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych
 1. Uczestnicy imprezy znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub tym podobnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach lub zostaną z nich wycofani, gdyby takowe zdarzenie zostało ujawnione już podczas trwania zawodów.
 1. Postanowienia końcowe
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • W czasie trwania imprezy należy przestrzegać wszystkich zaleceń służb porządkowych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 • Wskazane jest, aby każdy uczestnik ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

 

Zobacz więcej wydarzeń w: Piaseczno