| |

Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Start: sobota, 18 maj 2019 11:00 | zakończenie: sobota, 18 maj 2019 15:00
Gdzie: Piaseczno

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie - Dzień Społeczeństwa Informacyjnego „Kultura, Prawo, Technologia”, które odbędzie się 18 maja 2019 roku w Miejskim Klubie Seniora w Piasecznie ul. Dworcowa 9.
Celem wydarzenia jest propagowanie wśród społeczności lokalnej świadomości w zakresie korzystania z informacji w dobie społeczeństwa informacyjnego, które charakteryzuje tzw. „powódź informacji”.
Rozwój technologii wiąże się z szerszym dostępem do wielu danych (Big Data), w szczególności
w zakresie jawności spraw publicznych czy dostępu do dóbr kulturalnych, ale stanowi jednocześnie zagrożenie dla naszej prywatności oraz może wiązać się z dostępem do niebezpiecznych treści czy
z kradzieżą danych.
Z tego względu, obchodząc Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, chcemy zwrócić uwagę na istotne kwestie dotyczące informacji w życiu codziennym każdego człowieka, tj.:
a) ochronę danych osobowych (w szczególności w Internecie),
b) dostęp do informacji publicznej o działalności władz lokalnych i centralnych,
c) bezpieczeństwo informacji,
d) przykłady otwartych zasobów informacji z różnych dziedzin, w tym zakresie literatury.
Przedstawiane treści są podzielne tematycznie (informacje publiczne i prywatne) oraz wiekowo (seniorzy, dorośli, młodzież oraz dzieci).
Wydarzeniu będzie towarzyszyć kampania promocyjna oraz wydarzenia związane, np. konkursy.

HARMONOGRAM:

11.00 – 11. 15 – Powitanie uczestników + prezentacja prelegentów i programu wydarzenia
11.15 – 11.45 – Informacje dostępne dla każdego – Senior w dobie cyfryzacji
11.45 – 12.15 – Informacja publiczna – Świadomy obywatel i wyborca
12.15 – 12.45 – Informacje prywatne  - Dane osobowe walutą XXI w.
12.45 – 13.15 – Ochrona Praw Konsumenta, czyli obowiązki informacyjne Przedsiębiorcy
13.15 – 13.45 – Bezpieczeństwo Informacji – Zagrożenia dla autonomii informacyjnej 
13.45 – 14.15 – Darmowe informacje z legalnych źródeł – Otwarte zasoby internetowe
14.15 – 14.30 - ogłoszenie wyników konkursu rysunkowego
14. 30 – 14.45 – ogłoszenie wyników konkursu filmowego i fotograficznego
14.45 – 15.00 - Pożegnanie uczestników oraz podziękowania

 

 

Zobacz więcej wydarzeń w: Piaseczno