| |
 A A A

W czwartek w starostwie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Powiatowego Forum Służb Społecznych.  Na nasze zaproszenie odpowiedziało 9 z 13 zaproszonych placówek i instytucji.  Frekwencja zatem pozwalała na omówienie szerokiego zakresu spraw.

Tematyka omówiona na spotkaniu:

  1. Interwencja służb społecznych w rodzinach, w których jest zagrożenie bezpieczeństwa i życia dziecka, podział zadań i kompetencje poszczególnych służb.
  2. Problem przemocy wobec osób starszych.
  3. Zasady kierowania spraw z obszaru interwencji służb społecznych do sądu i prokuratury.
  4. Problem skuteczności procedury Niebieskiej Karty.
  5. Problem kadry w placówkach służb społecznych i opieki - bardzo poważny problem z kadrą w Domach Pomocy Społecznej.
  6. Realia dotyczące wsparcia wolontaryjnego w Domach Pomocy Społecznej.
  7. Współpraca z Akademią Pedagogiki Specjalnej w obszarze praktyk w placówkach pomocy społecznej i poszukiwania przyszłych pracowników.

Na zaproszenie Powiatu odpowiedziało 9 z 13 zaproszonych placówek i instytucji

Ponadto, jako pilną uznano potrzebę spotkania z Komendantem Policji. Podjęto także decyzję o szkoleniu dla pracowników służb społecznych na temat szeroko pojętego problemu przemocy, kryzysowych sytuacji w rodzinie wymagających interwencji służb społecznych, procedur reagowania i zadań jakie w tym obszarze są przypisane do poszczególnych służb.