| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

XIX sesja Rady Powiatu Piaseczyńskiego odbędzie się 27 lutego 2020 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14. Początek obrad o godz. 16.30.

Program sesji zawiera następujące sprawy:


1. otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. przyjęcie projektu protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Piaseczyńskiego,
5. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński za 2019 rok,
7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu piaseczyńskiego, od dnia 1 września 2019 roku,
8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 i zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1,
9. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Technikum Nr 1,
10. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie,
11. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Piaseczyński w roku szkolnym 2020/2021,
12. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego dotyczącej wyrażenia zgody na odwołanie darowizny na rzecz Gminy Prażmów zabudowanej nieruchomości położonej w Prażmowie przy ul. Ryxa 41,
13. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Komisji Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
14. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Piaseczyńskiego,
15. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad ich wypłacania radnym Powiatu Piaseczyńskiego,
16. złożenie sprawozdania przez Starostę z wykonania uchwał Rady i pracy Zarządu,
17. złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego z prac Rady za okres między XVIII a XIX sesją Rady Powiatu Piaseczyńskiego,
18. interpelacje, zapytania i wnioski Radnych,
19. oświadczenia Radnych,
20. wystąpienia osób niebędących Radnymi,
21. zamknięcie sesji.

Materiały do rozpatrzenia na sesji Rady Powiatu dostępne są tutaj >>>