| |
 A A A

 

Cech Rzemiosł Różnych
ul. Kościuszki 11
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 77 33
fax 22 756 78 88
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako organizacji reprezentującej pracodawców.

Fundacja Audemus Audire
ul. Geodetów 45/14, Józefosław
05-509 Piaseczno
KRS 0000450085
tel. 577 32 32 37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.audemusaudire.pl
Wspieranie osób niedosłyszących oraz niepełnosprawnych w zakresie diagnostyki barier w komunikowaniu się zarówno z powodu niedosłuchu jak i niemożności werbalnej komunikacji po urazach neurologicznych; rehabilitacja słuchu oraz komunikacji za pomocą wzroku (cyber oko), doradztwo i wspieranie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; terapie uwagi słuchowej metodą Tomatisa oraz EEG Biofeedback; promocja aktywności umysłowej pod postacią najstarszej i najbardziej złożonej strategicznie logicznej gry planszowej Go Baduk.

Fundacja Dialog-Edukacja-Kultura
ul. Kopernika 51
05-501 Piaseczno
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fdek.org.pl
Misją i celem fundacji jest silne polskie społeczeństwo, rozwój kapitału społecznego, ludzkiego i kultury

Fundacja Kontakt
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Kopernika 4/4
tel. 22 754 66 51, 601 331 899, 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, jej miejsca we Wspólnocie Europejskiej i integracji z nią, a zwłaszcza działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, społecznej i szeroko rozumianej aktywności społeczno-zawodowej, w tym również w zakresie zbliżania narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej

Fundacja "Nadzieja"
Wsparcie Twórczości Artystycznej Amatorów i Niepełnosprawnych
ul. Kościuszki 36/5
05-500 Piaseczno
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fundacja-nadzieja.com.pl
Misją Fundacji jest wspieranie osób utalentowanych, które na drodze do realizacji swoich marzeń napotykają na różnego rodzaju bariery.

Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
05-500 Piaseczno
ul. Orzeszkowej 39
tel. 22 737 25 26, 0603 37 37 94, 0609 569 380
fax. 22 750 86 23
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- zapobieganie bezrobociu, ograniczanie jego rozmiarów i zwalczanie skutków; podejmowanie przedsięwzięć pomocnych w działaniach zmierzających do uzyskania własnego mieszkania, a także opieka nad bezrobotnymi oraz członkami ich rodzin

Fundacja Pomóż Dorosnąć
Aleja Kalin 30
05-500 Piaseczno
KRS 0000203456
Punkt Konsultacyjno-Pomocowy
ul. Warszawska 33, 05-500 Piaseczno
tel. 504 269 258
www.pomozdorosnac.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym oraz obciążonym różnorodnymi trudnościami rozwojowymi - pomoc terapeutyczna, edukacyjna, materialna.

Fundacja Studio (S)praw Kobiet
ul. Staszica 8
05-500 Piaseczno
tel./fax: 22 750 41 43
tel. 519 110 698
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.studiosprawkobiet.pl
Misją fundacji jest zapewnienie kobietom równych szans i możliwości realizowania swoich potrzeb i aspiracji w sferze publicznej, zawodowej i osobistej.

Fundacja Terapeuci dla Rodziny
ul. Słoneczna 47B
05-540 Krupia Wólka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.terapeucidlarodziny.pl
Pomoc osobom indywidualnym i rodzinom w trudnych momentach życia, a których nie stać na sfinansowanie wsparcia terapeutycznego.

Klub podróżnika "Vagabond"
05-551 Mroków
ul. Wąska 3

Konstancińskie Stowarzyszenie Kulturalne im. W. Gąsiorowskiego
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wilanowska 4/14
- współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej w zakresie organizacji życia kulturalnego i różnorodnego rozwoju sztuki; inspirowanie aktywnego udziału środowisk mieszkańców regionu w jego życiu społeczno-kulturalnym; upowszechnianie i kultywowanie tradycji kulturalnych i historycznych regionu; uczestniczenie w kształtowaniu planów i programów rozwoju Miasta, Gminy i Regionu w zakresie życia kulturalnego; upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanej z dorobkiem literackim i społecznym patrona Stowarzyszenia - Wacława Gąsiorowskiego

Konstancińskie Towarzystwo Gospodarcze
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Sobieskiego5
- popieranie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego Gminy; wspieranie inicjatyw osób zamierzających rozwijać działalność gospodarczą na terenie Gminy, reprezentowanie interesów członków wobec organów i władz

Kupieckie Stowarzyszenie "Hale Piaseczyńskie"
05-500 Piaseczno
ul. Fabryczna 7/18
- zapewnienie reprezentacji i ochrony interesów ekonomiczno-prawnych kupców; rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających krzewieniu zasad etyki kupieckiej oraz kultury obsługi klienta; doskonalenie zawodowe kupców; zapewnienie prawidłowej organizacji handlu z uwzględnieniem przepisów porządkowych i sanitarnych

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Konstancinie-Jeziornie
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Słomczyńska 15

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Operatorów Kolei Wąskotorowych
05-500 Piaseczno
ul. Sienkiewicza 14

Oldtimer Club Poland
05-500 Piaseczno
siedziba: ul. Tujowa 15
tel./fax 22 756 88 60
kontakt: ul. Sienkiewicza 9a (Paweł Gerber)
tel. 22 756 75 52
kom. 0 504 109 446
- odrestaurowywanie starych pojazdów; utrzymywanie ich w sprawności technicznej oraz rozpowszechnianie wiedzy o zabytkowych motocyklach

Piaseczyńskie Stowarzyszenie Prywatnych Taksówkarzy
05-500 Piaseczno
ul. Bobrowiecka 6/c, Bobrowiec

Piaseczyńskie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
05-500 Piaseczno
ul. Sienkiewicza 14
www.kolejka-piaseczno.pl

Piaseczyńskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
05-500 Piaseczno
ul. Wł. Sikorskiego 20
tel./fax 22 716 66 00, 716 66 01
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie; propagowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne; działalność na rzecz ochrony środowiska wodnego  

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy w Piasecznie

05-500 Piaseczno
ul. Sienkiewicza 14

Polskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
05-500 Piaseczno
ul. Różana 19, Nowa Iwiczna

Polskie Stowarzyszenie Integracji Pokojowej "Polska Unia Chińczyków"
05-552 Wólka Kosowska
ul. Nadrzeczna 5F
- aktywne przyczynianie się do pokojowej integracji ludności pochodzenia chińskiego zamieszkującej na terytorium RP; wspieranie i promowanie rozwoju kultury i tradycji chińskiej; wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój i utrzymywanie jak najlepszych stosunków ludności pochodzenia chińskiego zamieszkującej w Polsce z ludnością polską; promowanie przyjaznych stosunków między Chińską Republiką Ludową a Polską

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Głowackiego 3/5

Polskie Towarzystwo Neurologopedyczne
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 20

Porozumienie Obywateli Konstancina-Jeziorny
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Potulickich 27
tel. 22 756 42 80, 754 03 69
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji społeczności Konstancina-Jeziorny; upowszechnianie poczynań stowarzyszenia, a także przyczynianie się do rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS
Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Jasna 36A, Wilcza Góra
05-506 Lesznowola
tel. 22 736 28 00 do 02
512 345 161
www.rzeczyrozne.pl

Stowarzyszenie Automobilklub Piaseczyński
ul. Wita Stwosza 6
05-501 Piaseczno
www.akpiaseczynski.pl

Stowarzyszenie "Białopole"
05-500 Piaseczno
ul. Polna 9 c, Mysiadło

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy"
05-500 Piaseczno
ul. Leśna 25, Żabieniec
tel. 22 756 86 40

Stowarzyszenie "Dom Ludowy"
05-500 Piaseczno
ul. Ludowa 1

Stowarzyszenie Charytatywne im. Alberta Schweitzera w Warszawie
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 15
- prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, a szczególnie opieka nad dziećmi, ludźmi starymi, bezbronnymi, upośledzonymi fizycznie i umysłowo

Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Pokrewne
05-503 Głosków
ul. Radnych 9 A
www.mps-society.nazwa.pl
-  działanie w zakresie integracji rodzin MPS z całego kraju, zwrócenie większej uwagi publicznej na choroby MPS, tworzenie funduszy na rzecz pomocy wszystkim dzieciom dotkniętym chorobą

Stowarzyszenie Chorych na Zespół Silvera-Russella
05-500 Piaseczno
ul. Graniczna 36, Żabieniec
- roztaczanie opieki nad chorymi i ich rodzinami

Stowarzyszenie Edukacyjne "Pro Bono Linguae"
05-506 Lesznowola
ul. Różana 9, Nowa Iwiczna

Stowarzyszenie Ekologicznej Ochrony Konstancina
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Zaleśna 55, Borowina
- działania w celu ochrony biosfery miasta i gminy Konstancin-Jeziorna przed wszelkimi szkodliwymi oddziaływaniami; organizowanie aktywności mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna dla przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania człowieka na środowisko; działania dla podniesienia świadomości mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna o istniejących zagrożeniach dla biosfery ich gminy; działania dla usunięcia istniejących zagrożeń ekologicznych

Stowarzyszenie "Forum Powiatu"
05-500 Piaseczno
ul Dworcowa 38 lok. 66
- promocja powiatu piaseczyńskiego oraz miast i gmin na terenie powiatu; poprawa stanu bezpieczeństwa; poprawa infrastruktury drogowej; poprawa terenów nieuporządkowanych w miastach i gminach powiatu; zwiększenie dostępu do edukacji dla mieszkańców powiatu; poprawa komunikacji masowej z Warszawą

Stowarzyszenie "Gama"
05-500 Piaseczno
Pl. Piłsudskiego 10
www.gamapiaseczno.pl
- działanie na rzecz rozwoju talentów artystycznych - wokalnych, instrumentalnych, plastycznych; krzewienie kultury polskiej, w tym w tym promocja muzyki i sztuki polskiej; działanie na rzecz poznawania i popularyzowania kultury i tradycji regionalnych - "małej ojczyzny" (województwa, powiatu).

Stowarzyszenie "Gemini MiM"
05-532 Baniocha
ul. Brzozowa 6, Kąty
gm. Góra Kalwaria
- pomoc rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi; pomoc rodzinom żyjącym w skrajnym ubóstwie; pomoc rodzinom wielodzietnym; pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci; pomoc ludziom starszym, opuszczonym, chorym; pomoc bezdomnym; pomoc bezrobotnym

Stowarzyszenie Importerów Branży Optycznej
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Rycerska 4
- działanie na rzecz podnoszenia jakości i estetyki wyrobów optycznych; popularyzowanie najnowszych osiągnięć technicznych w dziedzinie optyki; wspieranie i przestrzeganie dobrych zwyczajów handlowych; współdziałanie z właściwymi władzami w celu ochrony interesów importerów wyrobów optycznych; upowszechnianie profilaktyki i wiedzy na temat korekcji wad wzroku, ochrony oczu przed szkodliwymi czynnikami

Stowarzyszenie "Jazgarz"
05-500 Piaseczno
ul. Leśna 20, Jazgarzew

Stowarzyszenie "Konstancin"
05-520 Konstancin-Jeziorna
Al. Wojska Polskiego 44
- organizowanie i prowadzenie zarządzania osiedlem domów jednorodzinnych "EMPIRE I" położonym w Konstancinie-Jeziornej

Stowarzyszenie "Konstancja"
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 200/54, Bielawa

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej
05-500 Piaseczno
ul. Milenium 13, Głosków

Stowarzyszenie Ludzi Chorych na Cukrzycę "Insulina"
05-530 Góra Kalwaria
ul. Ks. Zygmunta Sajny 2
- opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę; organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej; integracja środowiska diabetyków

Stowarzyszenie Mazowiecki Klub Strzelecki "Sokół"
05-507 Słomczyn
ul. Wiślana 15, Brześce

Stowarzyszenie Mieszkańców Baniochy "Rozwiń skrzydła"
05-532 Baniocha
ul. Zakole 1a
- działanie na rzecz poprawy środowiska lokalnego oraz jego mieszkańców; popieranie inicjatyw podejmowanych przez organizacje i grupy młodzieżowe oraz mieszkańców Baniochy; upowszechnianie postaw obywatelskich; stwarzanie miejsc integracji społecznej; upowszechnianie wiedzy i świadomości ekologicznej; popularyzacja działań samokształceniowych; wspieranie organizacyjne lokalnych inicjatyw mieszkańców

Stowarzyszenie Mieszkańców Jesówki
05-502 Piaseczno
ul. Dzikich Gęsi 71, Jesówka

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Kosodrzewina
05-500 Piaseczno
ul. Kosodrzewiny 21

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Kozodawski Sad
05-502 Piaseczno 3
ul. Gruszek i Jabłuszek 27, Wólka Kozodawska

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Linin
05-530 Góra Kalwaria
oś. Linin 33/34

Stowarzyszenie Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Jedność"
05-500 Piaseczno
ul. Powstańców Warszawy 16 m. 21
- wspieranie i organizowanie inicjatyw mieszkańców mających na celu rozwój samorządności lokalnej; ochrona praw mieszkańców; nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami o podobnym charakterze

Stowarzyszenie Mieszkańców Zalesinka i Kamionki "Kotyrki"
05-502 Piaseczno
ul. Czarnieckiego 37
tel./fax. 22 737 02 95
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego osiedli Zalesinek i Kamionka, w tym wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej i drogowej; wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego w społeczności lokalnej, ochrona środowiska przyrodniczego Gminy Piaseczno przed degradacją oraz ochrona interesów i bezpieczeństwa społeczności lokalnej 

Stowarzyszenie "Mieszkańcy Zalesia Dolnego"
05-501 Piaseczno
ul. Słowackiego 1
Przedstawiciel Stowarzyszenia: Bożena Elżbieta Markowska, tel. 600 212 650, 604 416 992
- ochrona tożsamości Zalesia Dolnego oraz jego zrównoważony rozwój,  zachowanie Zalesia Dolnego jako dzielnicy i obszaru wchodzącego w skład miasta Piaseczno, dbanie o poprawienie komfortu życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Zalesia Dolnego

Stowarzyszenie Miłośników Militariów Wojska Polskiego "Patriot"
05-502 Piaseczno
ul. Gwalberta 7

Stowarzyszenie Miłośników Osiedli Magdalenka i Sękocin
05-506 Lesznowola
ul. Ogrodowa 13, Magdalenka
tel. 22 757 97 07
- urządzanie wzorowego osiedla mieszkaniowego; utrzymanie osiedla na należytym poziomie ogólnokulturowym i zdrowotnym; integracja środowiska; podtrzymanie tradycji działalności samorządowej z czasów II Rzeczypospolitej; ochrona środowiska

Stowarzyszenie "Młodzieżowe Centrum Przedsiębiorczości"
05-502 Piaseczno
ul. Gwalberta 34

Stowarzyszenie na rzecz Naturalnych Narodzin
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Sobieskiego 12 m. 20
- propagowanie i popularyzacja idei porodu naturalnego jako zjawiska psychomedycznego; upodmiotowienie roli kobiety w porodzie; integracja medycznych środowisk położniczych; organizacja placówek umożliwiających przyjmowanie porodów naturalnych; samopomoc koleżeńska

Stowarzyszenie na rzecz osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie "Dobra Wola"
05-500 Piaseczno
ul. Modrzewiowa 3, Nowa Iwiczna
gm. Lesznowola
www.dobrawola.org.pl
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym; wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi upośledzających ich normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a także ich rodzinom, opiekunom oraz pracującym z nimi specjalistom; rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miejscowości Zamienie
02-800 Warszawa
ul. Główna 4/4, Zamienie

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Kana"
05-500 Piaseczno
ul. Orzeszkowej 39

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Czarnów
05-510 Konstancin-Jeziorna
Czarnów 57

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łazy II i okolic
05-552 Wólka Kosowska
ul. Przyszłości 9 m.10, Łazy
- wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Łazy II i okolic; wspieranie rozwoju edukacji; integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym

Stowarzyszenie "Nasz Józefosław i Julianów"
05-509 Józefosław
ul. Winorośli 4/1

Stowarzyszenie "Nasz Powiat"
05-500 Piaseczno
ul. Albatrosów 18b/3

Stowarzyszenie "Nasz Złotokłos"
05-504 Złotokłos
ul. 3-go Maja 30
tel. 694 969 110
- integrowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwoju środowiska; działalność promująca zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci i młodzieży oraz ich środowisk; podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi Złotokłosu i jego okolic; działanie na rzecz rozwoju ekologicznego, gospodarczego, turystycznego oraz promowania postaw proekologicznych, obywatelskich i prorynkowych

Stowarzyszenie "Never Stop Exploring"
05-500 Piaseczno
ul. Kusocińskiego 9 m.101
- propagowanie zdobywania wiedzy o świecie i zamieszkujących go ludziach, ich kulturach oraz zrozumienia dla ich różnorodności i odmienności; upowszechnianie wiedzy o innych państwach i kulturach; wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Stowarzyszenie "Niezależne Forum Konstancin"
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Szkolna 7

Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Osiedla Domów C-35
05-500 Piaseczno
ul. Markowskiego 31
- reprezentowanie i obrona interesów spółdzielni, właścicieli i najemców, w tym najemców domów zakładowych; współdziałanie z samorządem lokalnym

Stowarzyszenie Obywatelskie "Stańczyk"
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Chylicka 79

Stowarzyszenie "Ogród Biała Brzoza"
05-505 Wola Prażmowska
ul. Letniskowa 5

Stowarzyszenie Pedagogów i Miłośników Rytmiki
05-500 Józefosław
ul. Kanadyjska 22

Stowarzyszenie "Polski Instytut Profilaktyki i Ochrony Zdrowia"
05-506 Lesznowola
ul. Graniczna 35, Nowa Iwiczna

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Wiejskich
05-540 Zalesie Górne
ul. Działkowa 10, Jaroszowa Wola

Stowarzyszenie „PoNad” Pomocy Dzieciom Nadpobudliwym
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Batorego 12

Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe "Naprzód"
05-500 Piaseczno
ul. Jana Pawła II 19

Stowarzyszenie "Praca i Rozwój"
05-500 Piaseczno
ul. Jaspisowa 6

Stowarzyszenie "Pro Patria"
05-532 Baniocha
Tomice 40 B
- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i środowiskom, które podejmują działania na rzecz rozwoju oraz promowania polskiej kultury, tradycji i języka w kraju, a zwłaszcza poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Producentów Drobiu "Ekokur"
05-507 Słomczyn
ul. Wiosenna 127
tel. 22 727 56 43
- reprezentowanie, obrona, popieranie interesów członków; propagowanie metod i technik hodowlanych, produkcji rolnej i przetwórstwa drobiu; współpraca z instytucjami państwowymi na różnych szczeblach dotyczącymi pomocy i ochrony rodzimej produkcji; pomoc dla członków w sytuacjach losowych

Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości Piaseczna
05-500 Piaseczno
ul. Kościuszki 36
tel. 22 756 85 73
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- ochrona praw i interesów właścicieli nieruchomości; ocalanie istniejących zabudowań i przywracanie im dawnej świetności i wartości historycznej; zachowanie typowej estetyki architektonicznej dla małych miast oraz parków i zieleni miejskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Głoskowa i Okolic
05-503 Głosków
ul. Lipowa 11 A

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. E. Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym
05-501 Piaseczno
Aleja Brzóz 26
tel. 22 756 71 41
- kultywowanie tradycji szkoły; organizowanie spotkań koleżeńskich; współdziałanie na rzecz rozwoju Zalesia Dolnego, Gminy i Powiatu Piaseczyńskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki
ul. Skowronka 2
05-504 Korzeniówka
fax: 22 727 89 97
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.korzeniowka.org

Stowarzyszenie Przyjaciół Ochrony Środowiska "Warszawianka"
05-552 Wólka Kosowska
ul. Rejonowa 5, Warszawianka

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego
05-540 Zalesie Górne
ul. Białej Brzozy 23
www.zalesie-gorne.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- dążenie do wszechstronnego rozwoju Zalesia Górnego jako osiedla wzorowego pod względem zdrowotnym, gospodarczym, estetycznym i kulturalnym oraz współdziałanie w tych sprawach z organami miejscowego samorządu; podnoszenie poziomu kultury, estetyki i gospodarności wśród członków Stowarzyszenia, a także propagowanie ich wśród wszystkich mieszkańców Zalesia Górnego

Stowarzyszenie "Przyjazna Droga 721"
ul. Leśna 42
05-506 Magdalenka
www.721.org.pl

Stowarzyszenie "Radość i nadzieja"
05-500 Piaseczno
ul. Rejtana 31
tel. 22 756 90 81

Stowarzyszenie "Razem"
05-500 Piaseczno
ul. Młynarska 2a
tel./fax. 22 750 36 50
kom. 502 146 210
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym; ochrona i promocja zdrowia

Stowarzyszenie "Razem dla niepełnosprawnych"
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 12
tel. 22 711 90 47, 826 45 49
- organizowanie i świadczenie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i osób opiekujących się niepełnosprawnymi; upowszechnianie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych „Oni są”
ul. Akacjowa 112, Kąty
05-532 Baniocha
tel. 514 474 066, 517 910 780
www.onisa.org.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- podejmowanie działań na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich rodzin.

Stowarzyszenie Rodziców "TU"
05-540 Zalesie Górne
ul. Rusałek 21
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.tu.edu.pl
- wspieranie wszechstronnego rozwoju Zalesia i okolic; wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; pomoc rodzinie; popularyzacja polskiej kultury narodowej w kontekście wspólnoty kulturowej Europy; pomoc w samorealizacji osób starszych i niepełnosprawnych; promowanie i wdrażanie idei społeczeństwa informacyjnego

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu i Rekreacji "Aldragho"
05-500 Piaseczno
ul. Działkowa 54, Józefosław

Stowarzyszenie Samorządowe "Centrum"
05-500 Piaseczno
ul. Młynarska 15 lok. 151

Stowarzyszenie "Solidarni Razem"
05-500 Piaseczno
ul. Fabryczna 2/5
- upowszechnianie zasad chrześcijańskich w wychowaniu, oświacie, kulturze, działalności gosp. i życiu publicznym; kultywowanie tradycji historycznych i kulturalnych regionu; podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych; pomoc rodzinie; wspomaganie repatriacji Polaków z terenów byłego ZSRR; kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacyjną i materialną dla działaczy samorządowych i osób działających dla rozwoju regionu piaseczyńskiego; ochrona środowiska naturalnego

Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Budowy Infrastruktury Wsi Józefosław i Julianów"
05-500 Piaseczno
ul. Osiedlowa 50 a

Stowarzyszenie Społeczno-Charytatywne "Rodzice - Dzieciom"
05-500 Piaseczno
Józefosław, ul. Ogrodowa 10
tel./fax: 22 750 74 02

Stowarzyszenie "Tarczyn Network"
05-555 Tarczyn
oś. Tarczynianka, bl. 5 m. 14
tel. 22 717 63 19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- popularyzowanie technik komputerowych wśród lokalnej społeczności; tworzenie sieci komputerowej i upowszechnianie jej zasobów

Stowarzyszenie "Terra Nowa"
05-532 Baniocha
ul. Nad Stawami 9
- propagowanie działalności ekologicznej; współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekologii i działalności ekologicznej; doradztwo ekologiczne

Stowarzyszenie "Towarzystwo Uzdrowiska Konstancin"
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Kościelna 43

Stowarzyszenie Twórców Sztuk Plastycznych "Triada"
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Jaworskiego 18
- skupianie twórców z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna; prezentacja dorobku Stowarzyszenia w kraju i za granicą; podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej; tworzenie warunków do rozwoju kultury

Stowarzyszenie Użytkowników Osiedla "Chata za Miastem"
05-540 Zalesie Górne
Pilawa
- dbanie o bezpieczeństwo i porządek na osiedlu; działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego; ochrona interesów użytkowników osiedla

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Gminie Konstancin-Jeziorna
05-510 Konstancin-Jeziorna
Osiedle Czarnów
- organizowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań swoich członków oraz osób niezrzeszonych, skierowanych na realizację budowy i rozbudowy nieruchomości, dróg oraz urządzeń komunalnych, obiektów kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych, a także na prawidłową ich eksploatację; współorganizowanie z władzami państwowymi i samorządowymi przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia oraz ochronę środowiska naturalnego

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Korzeniówce
05-504 Złotokłos
ul. Świerkowa 15, Korzeniówka
tel. 22 726 95 27
- pomoc samorządom w zamierzeniach dotyczących organizacji oraz budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej na terenach wiejskich; pomoc mieszkańcom w uzyskaniu dostępu do podstawowych elementów infrastruktury, a także poprawa warunków życia ludności wiejskiej, ochrona środowiska i współpraca z organami władzy i administracji oraz krajowymi organizacjami o pokrewnych celach 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rodziny Wiejskiej
05-500 Piaseczno
ul. Powstańców Warszawy 14/21

Stowarzyszenie Wspierania Zrównoważonego Rozwoju "Konkret"
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Sadowa 36

Stowarzyszenie "Wspólnota Rzeki Czarnej"
05-530 Góra Kalwaria
os. Linin 31 m. 38

Stowarzyszenie współpracy miast bliźniaczych Konstancin-Jeziorna - Saint-Germain en Laye
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Jaworskiego 18
- rozwój współpracy zagranicznej z Saint-Germain-en-Laye i innymi miastami frankofońskimi; wymiana wzajemna mieszkańców Konstancina-Jeziorny reprezentujących różne środowiska z mieszkańcami Saint-Germain-en-Laye i innych miast frankofońskich; promocja Gminy Konstancin-Jeziorna i jej walorów: przyrodniczych, uzdrowiskowych, historycznych we Francji i w innych krajach

Stowarzyszenie Współwłaścicieli Budynku Garażowego na Osiedlu "Lech" w Piasecznie
05-500 Piaseczno
ul. Młynarska 21 A

Stowarzyszenie Wychowanek Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach "Chyliczanka"
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 20 E
- szerzenie idei i kształcenie młodzieży w duchu katolickiej nauki i myśli programowej Cecylii Plater-Zyberkówny; formowanie postaw swych członków do wspomagania magisterium Kościoła zgodnie z jego potrzebami

Stowarzyszenie Zaufania Społecznego
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Jaworskiego 24
- aktywizacja społeczności lokalnej do działania dla dobra wspólnego; upowszechnianie zasad i wartości społeczeństwa obywatelskiego; stymulowanie procesów integracji lokalnej; oddziaływanie na opinie publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnej w działania zmierzające do odtworzenia klimatu miejsca, przywrócenia mu wartości użytkowych, przestrzennych i technicznych

Stowarzyszenie Zofiówka Konstancin
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Górnośląska 10
- współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców, kształtowania zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i poprawy stanu infrastruktury społecznej i technicznej; współudział w konstruowaniu programu rozwoju gminy i promowaniu inicjatyw lokalnych

Stowarzyszenie "Żyć lepiej w Łosiu"
05-504 Złotokłos
ul. Ogrodowa 1, Łoś
gm. Prażmów
tel. 22 790 03 09
- integrowanie i organizowanie lokalnej społeczności do budowy infrastruktury miejscowości Łoś; reprezentowanie własnych interesów lokalnej społeczności wobec organów władzy i administracji

Stowarzyszenie "Życie za miastem"
05-502 Piaseczno
ul. Serdeczna 3, Wólka Kozodawska

Szwedzkie Stowarzyszenie Edukacyjne
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 202

Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska
05-530 Góra Kalwaria
ul. Marianki 41a
tel. 22 727 37 26
- zrzeszanie mieszkańców Góry Kalwarii i Czerska dla rozwijania i upowszechniania wiedzy historycznej o Górze Kalwarii i Czersku; inicjowanie działań w zakresie naukowym, badawczym, kulturalnym, oświatowym, artystycznym na rzecz upamiętniania Góry Kalwarii i Czerska; rozwijanie dorobku kulturalnego i twórczości artystycznej; kuratela nad muzealnictwem regionalnym

Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina im. Stefana Żeromskiego
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Piłsudskiego 30
tel. 22 756 44 40
- odbudowa, rekonstrukcja i zachowanie szczególnego charakteru uzdrowiska Konstancin; upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanej z dorobkiem Stefana Żeromskiego; udział w kształtowaniu planów i programów rozwoju miasta i gminy

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Oddział w Czersku
05-530 Góra Kalwaria
ul. Warszawska, Czersk
tel. 22 727 34 38
kom. 603 403 875 (Barbara Jabłońska)
- podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami; uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego wyznacznika tożsamości narodowej; propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz krzewienia wiedzy o zabytkach

Towarzystwo Posiadaczy Nieruchomości Konstancin-Jeziorna "Urbi"
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 3
- wspieranie rozwoju Konstancina-Jeziornej; rozwój infrastruktury technicznej; poprawa estetyki i czystości; integracja środowiska i samopomoc sąsiedzka; ochrona interesów posiadaczy posesji, ich mienia i bezpieczeństwa osobistego; ochrona środowiska naturalnego 

Towarzystwo Przyjaciół Piaseczna
05-500 Piaseczno
ul. Piłsudskiego 1
tel. 22 756 76 00, 737 10 52, 737 23 99
- pobudzanie i rozwijanie inicjatyw społecznych w zakresie życia kulturalnego, oświatowego i artystycznego; upowszechnianie kultury; zbieranie materiałów historycznych i archeologicznych i ich popularyzacja

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Jeziorki
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Przyrzecze 13/2
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego dorzecza rzeki Jeziorki zgodnie ze standardami europejskimi; podejmowanie interwencji we współpracy z odpowiednimi służbami; współpraca z osobami prawnymi i fizycznymi mającymi wpływ na stan środowiska naturalnego dorzecza rzeki Jeziorki w celu redukcji zagrożeń dla tego środowiska; propagowanie wiedzy ekologicznej

Towarzystwo Przyjaciół Tarczyna
05-555 Tarczyn
ul. Księdza Czesława Oszkiela 3
tel. 22 727 71 96, 727 75 57
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- działania na rzecz wszechstronnego społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego rozwoju Tarczyna i Gminy Tarczyn; pobudzanie inicjatyw społecznych dla dobra Tarczyna; umacnianie więzi społecznych między mieszkańcami miasta i gminy

Towarzystwo Przyjaciół Zalesia Dolnego
05-501 Piaseczno
ul. Jodłowa 5
www.zalesie-dolne.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- prowadzenie działalności zmierzającej do zaspokojenia duchowych, intelektualnych i i kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności oraz inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu wszechstronny rozwój Zalesia Dolnego

Towarzystwo Rolniczo-Przyrodnicze w Konstancinie-Jeziornie
05-520 Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
- poszerzanie wiedzy rolniczej, podniesienie poziomu produkcji rolniczej, ochrona środowiska naturalnego

Towarzystwo Współpracy Ludzi Sprawnych i Niepełnosprawnych
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Wierzejewskiego 12
- integracja społeczna ludzi sprawnych i niepełnosprawnych oraz znoszenie istniejących wszelkiego rodzaju barier

Warszawska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
05-500 Piaseczno
ul. Puławska 46