| |
 A A A

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta


ul. Mirkowska 39
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 756 42 81
email: sekretariat@zskj.pl
www.zskj.pl

Dyrektor: Ewa Kustra

I Liceum Ogólnokształcące
- klasa rehabilitacyjna
- klasa fizjoterapii
- klasa humanistyczna
- klasa matematyczna

Technikum nr 1
- technik logistyk

Szkoła przyjmuje uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.