| |
 A A A

Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater


 

ul. Aleja Brzóz 26 
05-501 Piaseczno
tel./fax 22 756 73 05
email: sekretariat@platerowka-szkola.edu.pl
www.platerowka-szkola.edu.pl

Dyrektor: Małgorzata Łukasiak-Zamoyska

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
klasy:
- matematyczno-ekonomiczna
- dziennikarsko-teatralna
- humanistyczna

Technikum Nr 2 im. Emilii Plater
- technik hotelarstwa
- technik obsługi turystycznej
- technik eksploatacji portów i terminali