| |
 A A A

Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego


ul. Budowlanych 14
05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 727 32 36, 727 32 39
email: sekretariat@zsz-gk.pl
www.zsz-gk.pl

Dyrektor: Jarosław Adwent

Liceum Ogólnokształcące
klasy:
- ochrona granicy państwowej
- zarządzanie informacją

Technikum Nr 2
- technik budownictwa (budownictwo ogólne)
- technik ekonomista (finanse i rachunkowość)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- fryzjer

Dla dorosłych
- Liceum Ogólnokształcące zaoczne - dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej