| |
 A A A

Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego


ul. Budowlanych 14
05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 727 32 36, 727 32 39
email: sekretariat@zsz-gk.pl
www.zsz-gk.pl

Dyrektor: Jarosław Adwent

Liceum Ogólnokształcące z rozszerzeniami:
- historia, geografia. WOS, jęz. angielski/jęz niemiecki (ochrony granicy państwowej)
- biologia, chemia, angielski/jęz niemiecki, WOS (straż pożarna – ochrona ludności)
- WOS, historia, jęz angielski/jęz niemiecki, informatyka (służba policyjna)

Technikum Nr 2
- technik budownictwa
- technik ekonomista
- technik organizacji reklamy

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 2
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- fryzjer
- kierowca mechanik

Dla dorosłych
- Liceum Ogólnokształcące zaoczne - dla absolwentów gimnazjum oraz zasadniczej szkoły zawodowej

INTERNAT
Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii

Kierownik: Barbara Puławska

Internat przeznaczony dla młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Powiat Piaseczyński. OTWARTY 7 DNI W

Szkoła przyjmuje uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.