| |
 A A A

Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak


ul. Dominikańska 9e
05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 727 35 27
tel./fax 22 727 33 44
email: zszgk@o2.pl
www.zszgk.edupage.org

Dyrektor: Teresa Korczak

Technikum Nr 1
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik hotelarstwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
- kucharz