| |
 A A A

Z usługi skorzystać może każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA udzielana jest w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, spraw emerytalno-rentowych
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw podatkowych, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oprócz samego przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności.
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji danej osoby. Zmierzają one do podniesienia świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządzony zostanie, wspólnie z osobą uprawnioną, plan działania i udzielona zostanie pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to przede wszystkim porady dla osób zadłużonych oraz porady z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.
Rezerwacji wizyt w dowolnie wybranym punkcie (lista poniżej) można dokonywać telefonicznie, z wyprzedzeniem jednodniowym, pod numerami;
- 22 756 62 15 w godzinach 9.00 - 14.30
- 22 756 61 96 w godzinach 10.00 - 12.00
Zachęcamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego!