| |
 A A A

 

Oznaczenie Punktu

Lokalizacja Godziny pracy

Punkt nr 1
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, pok. nr 12
05-500 Piaseczno
Poniedziałek-Piątek
Godziny 8.00-12.00
Punkt nr 2
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Poniedziałek-Piątek
Godziny 12.00-16.00

Punkt nr 3
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta
ul. Mirkowska 39
Konstancin Jeziorna
Poniedziałek-Piątek
Godziny 16.00-20.00

Punkt nr 4
punkt prowadzi  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (03-717), ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60 KRS 0000153951

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno
Poniedziałek –Piątek
Godziny 16.00-20.00

Punkt nr 5
punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. E.Orzeszkowej 39
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy


Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Łazy

ul. Przyszłości 8
05-506 Lesznowola 


Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
ul. Szkolna 3
05-506 Lesznowola 
    
 
Wtorek
Godziny 13.00-17.00
Czwartek
Godziny 16.00-20.00
Piątek 
Godziny 8.00-12.00 

Poniedziałek 
Godziny 8.00-12.00
Środa 
Godziny 14.00-18.00
 

Punkt nr 6
punkt prowadzi Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA z siedzibą w Warszawie (00-121), ul. Sienna 45 lok. 5
KRS 0000365293

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Straż Miejska Tarczyn
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Poniedziałek-Piątek 
Godziny 16.30-20.30

Punkt nr 7
punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"
z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. E.Orzeszkowej 39
KRS 0000211326

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii
Ul. Ks. Sajny 1
05-530 Góra Kalwaria
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
Godziny 14.00-18.00
Środa 
Godziny 8.00-12.00