| |
 A A A
zenci porno - mobil porno - hd porno - sikiş porno - sex resim - zenci porno - gizli çekim porno - zenci porno - hd porno - üniformalı porno - hamile porno - sex filmleri - brazzers

Opieka Wytchnieniowa to program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. 

Powiat Piaseczyński przystąpił do programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa”  - edycja 2019 w module przewidzianym do realizacji przez powiaty (MODUŁ III). Obejmuje on specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Celem programu jest szeroko pojęte wsparcie osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i osobami dorosłymi. Osoby te z racji konieczności sprawowania ciągłej, całodobowej opieki nad swoimi bliskimi funkcjonują, często przez wiele lat, w bardzo trudnej emocjonalnie sytuacji, a jakość ich życia znacznie się obniża. Dzięki programowi „opieki wytchnieniowej” opiekunowie dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych otrzymają realne odciążenie w codziennym funkcjonowaniu.

Świadczenie to skierowane jest do osób – rodziców, opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Moduły dedykowane gminom to:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług; moduł ten będzie realizowany w:

*  miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

* ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

-MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług

opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

  1. a) w ośrodkach wsparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy

posiadających miejsca całodobowego pobytu,

  1. b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci

z orzeczoną niepełnosprawnością).

Moduł I i II może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami lub samodzielnie.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej, powinny skorzystać dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności o których mowa powyżej, oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. Dokumentem niezbędnym do zakwalifikowania danej osoby do opieki wytchnieniowej  będzie orzeczenie o niepełnosprawności oraz wynik badania skalą Barthel (Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel), które powinien przeprowadzić lekarz specjalista - zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 0 do 40 punktów wówczas opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do takiego pacjenta - członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą. Skala Barthel to międzynarodowa skala, która została opracowana w połowie XX wieku przez Dorothę Barthel i Florence Mahoney. Na świecie skala ta jest stosowana od lat 60. XX wieku, w Polsce została przyjęta w grudniu 2010 roku.

W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa jako  specjalistyczna pomoc, będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (POIK). Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK w Górze Kalwarii i w Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby. Z edycji 2019 może skorzystać 30 rodzin zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego, niezależnie od gminy .Aby skorzystać z pomocy w ramach modułu III, nie jest konieczne, aby gmina, której mieszkańcem jest dana osoba, przystąpiła do programu. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 sierpnia 2019 do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą. Informacje i zgłoszenia – tel. 227576820, 227363121

Regulamin

Wniosek

Karta oceny stanu pacjenta

Klauzula informacyjna

Deklaracja uczestnictwa