| |
 A A A

Wniosek

W dniu 26 maja 2008r.  Powiat Piaseczyński złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ”Let`s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego” do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest Instytucją Wdrażającą Priorytet V, Działanie 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na konkurs wpłynęło ponad 300 wniosków, z czego dofinansowanie otrzymało 56 najwyżej ocenionych, w tym wniosek Powiatu.

Całkowity budżet Projektu to 1 558 tys. zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 1 480 tys. zł.

Wniosek został opracowany przez Powiat Piaseczyński, który jest Liderem Projektu.

W dniu 12.05.2008r. Powiat Piaseczyński podpisał umowę partnerską,  z pięcioma gminami: Gminą Góra Kalwaria, Gminą Konstancin-Jeziorna, Gminą Piaseczno, Gminą Prażmów, Gminą Tarczyn, na mocy której będzie realizowany Projekt w partnerstwie.

Projekt

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie poziomu obsługi interesantów cudzoziemców oraz wzrost jakości pracy urzędników jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Piaseczyńskiego.

Projekt polega na zorganizowaniu kursów z języka: angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla pracowników, którzy nie posługują się językiem obcym lub posługują się w  niedostateczny zakresie. Czas trwania Projektu to dwa lata obejmujące cztery semestry nauki zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu zgodnie ze standardami określonymi w programie Rady Europy.  Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w siedzibach urzędów.

W Projekcie bierze udział 289 urzędników, w tym 65 osób ze Starostwa Powiatowego, 26 osób z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 65 osób z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna, 101 osób z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 17 osób z Urzędu Gminy Prażmów i 15 osób z Urzędu Miejskiego w Tarczynie. W Projekcie nie bierze udziału tylko Gmina Lesznowola, która uzyskała dofinansowanie na kursy językowe w ramach ZPORR.

Dla zwiększenia efektywności nauczania, program zostanie wzbogacony o technologie multimedialne, w tym techniki e-learningu.

Projekt zakłada opracowanie, przy udziale uczestników, podręcznika do użytku wewnętrznego  w postaci skryptu, w języku angielskim, który zawierać będzie słownictwo specjalistyczne oraz przykładowe dialogi związane z zadaniami administracji samorządowej.

pdf

skrypt_ang_jst

Rozmiar : 413.08 kb
Dodano : 2016-03-06 19:08:38
Zmodyfikowano : 2016-03-06 19:08:38