| |
 A A A

"Człowiek - najlepsza inwestycja"

Projekt "Jestem fachowcem - wykształcenie zawodowe szansą na lepszą  przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany był w roku szkolnym 2009/2010.
Projekt polegał na wprowadzeniu kompleksowego programu rozwojowego do techników i zasadniczych szkół zawodowych działających w ramach trzech szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Piaseczyński: Zespołu Szkól nr 1 w Piasecznie, Zespołu Szkół nr 2 w Piasecznie i Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Budowlanych w Górze Kalwarii.

W ramach Projektu uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach: wyrównawczych  (matematyka,  fizyka,  język angielski), dodatkowych (informatyka, matematyka, przedsiębiorczość, j. obce),  a także z przedmiotów zawodowych (obsługa techniczna pojazdów, mechanika, projektowanie i kosztorysowanie,  informatyka, j. angielski zawodowy, j. niemiecki zawodowy). Uczniowie otrzymali ponadto wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz z zakresu doradztwa zawodowego.

W Projekcie wzięło udział 531 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych. Z zajęć wyrównawczych skorzystało 274 uczniów, w zajęciach dodatkowych dotyczących kompetencji kluczowych uczestniczyło 339 uczniów, natomiast w zajęciach z przedmiotów zawodowych - 171 uczniów. Każdy uczestnik Projektu mógł skorzystać z kilku form wsparcia.

fachowiec2s
fachowiec1s
fachowiec3s
fachowiec4s
fachowiec5s
fachowiec6s
fachowiec7s